OKOLJSKI POSVET – 5. in 6. april 2018;  Moravske Toplice, Hotel Ajda

image001 1

Spoštovani!

Problemi okolja so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih, predvsem glede kakovosti zraka. Potrebna je večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki ter hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe.

 

Nacionalni program varstva okolja (osnutek NPVO do 2030), poleg dolgoročnih usmeritvah varstva okolja, daje velik poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja glede okoljskih in drugih relevantnih vsebin z enega mesta na državni ravni.

 

Kateri sinergijski učinki sodelovanja države in lokalnih skupnosti se lahko pričakujejo? Kakšna je družbena odgovornost lokalnih skupnosti do okolja? Na okoljskem posvetu bomo skupaj poiskali konkretne odgovore na zastavljena vprašanja.

 

Komu je strokovni posvet namenjen:

  • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
  • lokalnim energetskim agencijam,
  • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in dimnikarskih podjetij
  • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
  • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšane sheme,
  • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti,
  • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
  • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

Informacije o strokovni posvetih iz prejšnjih let so dostopne tudi na: www.gospodarnoinodgovorno.si

Vabljeni!
Za organizacijski odbor:

ZRS Bistra Ptuj

Klavdija Rižnar

(kontakt: )

 

Organizatorji:

image002  image003  UM fakulteta za kmetijstvo  UM-fakulteta za strojnistvo

 

 

So-organizator:

image005