Vabimo vas na  OTVORITVENO KONFERENCO projekta E-CONOMY (SIHU142) – Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014 – 2020, ki bo 7. februarja 2018 ob 10.00 uri v Zalaegerszegu, v Hiši zbornic – Kamarák Háza
(H-8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24., konferenčna dvorana).

 

Raven sodelovanja med zbornicami, ter institucijami in organizacijami, ki delujejo na področju regionalnega gospodarskega in teritorialnega razvoja v slovensko-madžarskem obmejnem območju ni zadovoljiva. Posledica tega je minimalno sodelovanje na področju komercialnih dejavnosti ter na področju industrijskih in kmetijskih dejavnosti delujočih  gospodarskih udeležencev. V gospodarstvu obeh držav bi bilo potrebno izkoristiti priložnosti za širitev obstoječih odnosov, zlasti med MSP. Glede naših izkušenj si priložnosti za sodelovanje obe državi iščeta v drugih smereh. Vendar je veliko podobnosti v gospodarstvu obeh držav, udeleženci se običajno soočajo z enakimi ovirami, težavami. Odprava le-teh je naloga institucij in ga je možno doseči le z višjo stopnjo institucionalnega sodelovanja na obmejnem območju.


Naš cilj je povezati izkušnje, znanja in obstoječe dobre prakse teh organizacij ter jih integrirati v usklajen sistem, ki je podprt s strokovno mentorskim programom. Tako povečamo gospodarsko sodelovanje in izkoriščanje prednosti sosedskih odnosov. Realizacija bo prinesla prebojne rezultate, ki bodo našo regijo kmalu spremenile v evropsko središče gospodarskega preporoda.


V okviru projekta bomo obnovili, razširili obstoječi sistem institucionalnega odnosa, ki trenutno deluje v obmejni regiji na področju regionalnega gospodarskega razvoja, ocenili njegove zmogljivosti ter skušali bomo opredeliti potrebe gospodarskih udeležencev v regiji. Ker so oni gradniki gospodarskega razvoja, za izpolnitev teh funkcij potrebujejo informacije ter podporo iz ozadja, ki ga v obmejni regiji z vzpostavitvijo skupne inovativne, madžarsko-slovenske regionalno informacijske in teritorialno razvojne platforme nudimo, ter za katero zagotovimo tudi potrebno usposabljanje. Trajnost sodelovanja bomo zagotovili z vzpostavitvijo mreže info točk in centrov znanja.

pdfVabilo na otvoritveno konferenco201.4 KB

Prijava na dogodek

interreg si hu sl hu rgb1