Naslov projekta:

Status projektadokončan

Tip projekta: nacionalni

Trajanje projekta: 1. januar – 31. december 2006

Financiranje: EU – Phare 2003

Projektna skupina:

  • ZRS Bistra Ptuj – vodilni partner,
  • Občina Destrnik,
  • E – zavod.

 

Cilji projekta:

Cilj projekta je vzpostavitev VEM točke, kjer lahko potencialni podjetniki registrirajo svoje poslovne dejavnosti kot samostojni podjetniki. Storitev je mogoče zagotoviti preko e-pošte.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: