Naslov projekta: Skupni medregijski e-gospodarski in e-izobraževalni prostor za mala in srednja podjetja

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. avgust 2006 – 28. februar 2008

Financiranje: Projekt je financiran s strani EU- Interreg III A SLO-HU-HR.

Partnerji:

  • Centre for Interdisciplinary and Multidisciplinary Research and Studies of the University of Maribor (Slovenija) – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • CIMRŠ,
  • Občina Varaždin (Croatia),
  • Univerza v Mariboru (Slovenija),
  • GZS OE Maribor (Slovenija).

Cilji projekta:

  • Povečanje stopnje IKT in izvajanje informacijskih procesov izobraževanja / kvalifikacij, ki temeljijo na tesnem sodelovanju med Univerzo in MSP na medregionalni ravni.
  • Nova delovna mesta in zmanjšanje stopnje izseljevanja delovne sile. Posledična pridobitev skupnega razvoja izdelkov / storitev in e-poslovanja med MSP na mednarodni ravni ter spodbujanje inovativnih e-izobraževalnih metod za razvoj človeških virov.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: 

Barvni logo SI MAD HR 300x66