Untitled2

Naslov projekta: e-mobilnost sreča MSP

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. 7. 2016-30. 6. 2019

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija‐Avstrija 2014-2020 in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Robert Novak

 

Partnerji:

 • Energieregion Oststeiermark GmbH – vodilni partner
 • Razvojni center Murska Sobota
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
 • TU Graz – Technische Universität Graz
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

Cilji projekta:

Cilj projekta E-SME je izboljšanje čezmejne konkurenčnosti in inovativnosti malih in srednjih podjetij na področju e-mobilnosti preko prenosa znanja, razvoja storitev, izgradnje omrežja in demonstracije.

 • Spodbujanje bilateralnih MSP-jev in drugih podjetij pri identifikaciji primernih inovativnih E-SME storitev in izdelkov ter posledično tudi pri razvoju novih oziroma izboljšanih inovativnih pilotnih modelov na področju e-mobilnosti.
 • Povečanje inovativnosti in razvoja MSP-jev preko strokovnjakov, prenosa znanja in vključevanja v aktivnosti.
 • Vzpostavitev in izgradnja širokega omrežja podjetij in bilateralnih ter mednarodnih sodelovanj na področju e-mobilnosti.
 • Spodbujanje razvoja tehnologije in prenosa znanja med razvojnimi, znanstvenimi, tehnološkimi organizacijami in MSP-ji na področju e-mobilnosti.
 • Demonstracija praktične zmogljivosti MSP-jev (čezmejna dirka z električnimi vozili E-VIA, dogodki …).
 • Podpora inovativnim MSP-jem in njihovim dosežkom na področju e-mobilnosti preko čezmejne promocije (spletna stran, pregleda panoge, predstavitev na dirki z električnimi vozili E-VIA, dogodki …).
 • Praktične izkušnje z inovacijami za MSP-je v sklopu dirke E-VIA.

 

Rezultati: 

 • Izgradnja inovacijskega sodelovanja in prenosa znanja preko dveh strokovnih konferenc z evropskimi strokovnjaki in podjetji.
 • Vzpostavitev sodelovanja pri procesu identifikacije in storitve primernih storitev in izdelkov za podjetja (začetno stanje, pregled panoge, dve delavnici).
 • Vzpostavitev inovacijskega sodelovanja pri razvoju pilotnih modelov za konkretne inovativne storitve in izdelke E-SME (4 razvojne delavnice).
 • Vzpostavitev sodelovanja med podjetji in evropskimi partnerji pri dveh čezmejnih dirkah z električnimi vozili z namenom demonstracije učinkovitosti inovativnih pilotnih modelov e-mobilnosti.
 • Vzpostavitev sodelovanja med podjetji in evropskimi kooperacijskimi partnerji preko E-SME omrežja in aktivnosti.
 • Krepitev sodelovanja s komunikacijskimi ukrepi.

 

Spletna stran projekta:
www.e-sme.info in www.e-via.info

Facebook profil:
@elektrorallye

Untitled 300x92SVRK logo msp 1 300x42