Naslov projekta: SOLBIOPOLYSY – BIOfuel POLYgeneration System

Status projektadokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. januar 2007 – 31. december 2012

Financiranje: EU – 6. framework program

Partnerji:

  • GE.IN.CO, d.o.o. – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • Shap s.p.a., Solar, heat and power (Italy),
  • Helbio hydrogen and energy production systems s.a. (Greece),
  • Čisto mesto Ptuj, d.o.o. (Slovenia),
  • University Ineti – Deeca (Portugal),
  • University politehnika Nova Gorica (Slovenia).

Cilji projekta:

Razvoj nove tehnologije, kjer se uporablja sončna energija za pretvorbo deponijskega plina v bioplin, kjer se ta upepeli z pomočjo generatorja, kateri omogoča pridobivanje energije.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: