There is no translation available.

spot


Ciljne skupine  – kakšne koristi lahko pričakujete od svetovanja na SPOT točki?


Ciljna skupina: MLADI (osnovnošolci, srednješolci)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov,
 • izvajanje informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za osnovnošolce, dijake in študente na temo: ustvarjalnost, inovativnost, podjetništvo in uveljavljanje, podjetniške zamisli, poslovni načrt, konkurenca, dobiček, ustanovitev podjetja, timsko delo, ustvarjalnost, raziskava trga.


Ciljna skupina: POTENCIALNI PODJETNIKI

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov,
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za potencialne podjetnike na teme: predstavitev javnih razpisov, državnih spodbud in drugih državnih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,  razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov


Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (0-3 leta delovanja)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov
 • Izvajanje informativno-promocijskih delavnic za ciljno skupino delujočih podjetij od 0-3 leta delovanja na teme: predstavitev javnih razpisov, državnih spodbud in drugih državnih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov


Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov
 • Osnovno informativno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov