There is no translation available.

spot

Konzorcij partnerjev – podpornih podjetniških institucij: RRA Podravje – Maribor, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, ZRS Bistra Ptuj in RIC Slovenska Bistrica, smo dobili odobreno vlogo na Javnem razpisu za podjetniško podporno okolje 2023 za izvajanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja za obdobje 1. 1. – 31. 10. 2023.

V okviru SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje, za potencialne in obstoječe podjetnike nudimo naslednje celovite podporne storitve na podjetniški poti:

 • osnovno SPOT svetovanje: osnovno podjetniško svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, na točki SPOT Svetovanje, mobilno ali preko e-pošte.
 • usposabljanja in dogodki: ABC podjetništva, ABC plus podjetništva, dogodki za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (pravilniki, zakonodaja, pogoji, uredbe, računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov), dogodki s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje), dogodki na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks.
 • podjetniško mentoriranje: presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v Start-up konzorcij ter usmerjanje oz. pomoč podjetniku pri prototipiranju.

Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje, ki se nahaja v prostorih (RRA) Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor na Pobreški cesti 20 v Mariboru.

Svetovalci bodo na voljo na sedežu SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje (na sedežu RRA Podravje Maribor) v času uradnih ur:

Ponedeljek: 10.00 – 14.00

Torek: 10.00 – 14.00

Sreda: 13.00 – 17.00

Petek: 10.00 – 14.00.

V tem času bodo dosegljivi tudi na tel. št. 02 333 13 85 ter elektronskem naslovu: 

 

------------------------------------------------------------------------

 »Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.«

------------------------------------------------------------------------

logo partnerji SPOT Podravje 2023

 

Ciljne skupine  – kakšne koristi lahko pričakujete od svetovanja na SPOT točki?


Ciljna skupina: MLADI (osnovnošolci, srednješolci)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov,
 • izvajanje informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za osnovnošolce, dijake in študente na temo: ustvarjalnost, inovativnost, podjetništvo in uveljavljanje, podjetniške zamisli, poslovni načrt, konkurenca, dobiček, ustanovitev podjetja, timsko delo, ustvarjalnost, raziskava trga.


Ciljna skupina: POTENCIALNI PODJETNIKI

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov,
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za potencialne podjetnike na teme: predstavitev javnih razpisov, državnih spodbud in drugih državnih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,  razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov


Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (0-3 leta delovanja)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov
 • Izvajanje informativno-promocijskih delavnic za ciljno skupino delujočih podjetij od 0-3 leta delovanja na teme: predstavitev javnih razpisov, državnih spodbud in drugih državnih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov


Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov
 • Osnovno informativno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov