News

There is no translation available.

Pri s.p.-ju ločimo dva têrmina, in sicer redni s.p. in popoldanski s.p. Pravni status rednega s.p. in popoldanskega s.p. je popolnoma enak. Prav tako so enake ...

There is no translation available.

V ponovno zavarovanje za polni delovni čas lahko vstopite in pridobite pravico do izplačila 40% pokojnine, če ste uživalec starostne pokojnine po splošnih predpisih ...

There is no translation available.

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je najpogostejša in najbolj priljubljena oblika gospodarske družbe v Sloveniji. Osnovni kapital družbe z omejeno ...

There is no translation available.

Živimo v družbi nenehnih sprememb. K še hitrejšim spremembam pa je prav gotovo pripomogla tudi pandemija, ki je še pospešila potek četrte industrijske revolucije, ki ...

For optimal website performance we use cookies. By continuing you agree to the use of these cookies.

Learn more

I understand