There is no translation available.

Ker verjamemo reku »Na mladih svet stoji«, si v ZRS Bistra Ptuj prizadevamo, da bi veščine raziskovanja približali že otrokom in mladostnikom. Povezujemo se z izobraževalnimi institucijami in skozi učni proces seznanjamo mlade o pomembnosti raziskovanja za nadaljnji razvoj družbe ter spodbujamo njihovo inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj sodobne družbe.

V sklopu uvajanja mladih v znanost pripravljamo letno Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Za lažjo pot od raziskovalne ideje do raziskovalne naloge ponujamo mladim in njihovim mentorjem različne publikacije povezane z nastajanjem raziskovalnih nalog.

Raziskovalna naloga je prvi stik mladostnikov z raziskovalnim delom, s katerim si mladi, poleg strokovnega znanja, ki zajema raziskovano tematiko, pridobijo tudi metodološka znanja, ki jim omogočajo, da rezultati temeljijo na resničnih dejstvih, pridobljenih na strokoven način in s primernimi metodami dela za obravnavano področje. Z izdelavo raziskovalne naloge pridobijo mladi tudi druge vrline pomembne za življenje, saj morajo biti v raziskovalni nalogi kritični do svojih rezultatov, kar pomeni, da je potrebno pridobljene rezultate iz raziskovalne naloge pravilno pokomentirati in ovrednotiti, na koncu pa še suvereno javno predstaviti.

Za uspešno pot do odlične raziskovalne naloge je najprej potrebno imeti dobro idejo za raziskovanje. Tema, ki jo želijo mladi raziskovati, jih mora zanimati, saj bodo raziskovali v svojem prostem času, raziskovanje jim torej mora predstavljati užitek in ne dodatno obremenitev. Prav tako mora raziskovanje mladim predstavljati izziv, s katerim želijo razvozlati raziskovalni problem in odkriti nova spoznanja na področju, ki jih zanima. V procesu raziskovanja je potrebno iz dobre ideje oblikovati inovativno idejo za raziskovanje, saj je pri raziskovanju ključno, da raziskujemo področje, ki ga pred nami na tak način ni še nihče raziskoval in da ne ponavljamo nečesa, kar so pred nami raziskali že drugi. Ponavljanje za drugimi nima enakega pomena kot inovativno raziskovanje.