There is no translation available.

Sporočilo za javnost

Kljub okrnjenim pogojem, se je tudi letos mnogo mladih odločilo za izdelavo raziskovalnih nalog, ki so jih predstavili na 29. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije 2021

/Ptuj, 17. 5. 2021/

V ZRS Bistra Ptuj si prizadevamo, da veščine raziskovanja približamo že mladim. Raziskovalna naloga je prvi stik mladostnikov z raziskovalnim delom, s katerim si mladi, zraven strokovnega znanja, ki zajema raziskovano tematiko, pridobijo tudi metodološka znanja, ki jim omogočajo, da rezultati temeljijo na resničnih dejstvih, pridobljenih na strokoven način in s primernimi metodami dela za obravnavano področje. Z izdelavo raziskovalne naloge pridobijo mladi tudi druge vrline, pomembne za življenje, saj morajo biti v raziskovalni nalogi kritični do svojih rezultatov, kar pomeni, da je potrebno pridobljene rezultate iz raziskovalne naloge pravilno pokomentirati in ovrednotiti, na koncu pa še suvereno javno predstaviti.

V ZRS Bistra Ptuj smo letos organizirali 29. Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Zaradi okrnjenih pogojev, ki so posledica epidemije, je bilo letošnje srečanje organizirano virtualno, z video predstavitvami, ki so potekala v živo. Tako je letos srečanje potekalo od 11. do 13. maja 2021, predstavitve raziskovalnih nalog so bile razdeljene v 8 video srečanj.

Slika4

Na Regijskem srečanju bilo predstavljenih 41 raziskovalnih nalog iz 20 raziskovalnih področij. 37 raziskovalnih nalog so pripravili osnovnošolci in 4 srednješolci. Skupno je na srečanju sodelovalo 73 mladih raziskovalcev, 69 jih je bilo iz osnovnih šol in 4 iz srednjih šol. Pri njihovem delu jih je usmerjalo 55 mentorjev. Pisni del raziskovalnih nalog je ocenjevalo 16 recenzentov, ki so nato sodelovali tudi pri video srečanjih, kjer so ocenili tudi javne predstavitve raziskovalnih nalog.

Slika6

Mladi raziskovalci so za svoje raziskovalno delo prejeli 30 zlatih priznanj in 11 srebrnih priznanj, 24 raziskovalnih nalog se je uvrstilo na državno srečanje, kjer se bodo ponovno predstavili v konkurenci najboljših raziskovalnih nalog iz celotne Slovenije, zbranih iz 16 regijskih srečanj.

Slika10

 

Na srečanju so sodelovali učenci in dijaki iz naslednjih šol: 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Anice Černejeve Makole, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava – podružnica Pragersko, OŠ Breg Ptuj, OŠ Cirkulane - Zavrč, OŠ Gustava Šiliha Laporje, OŠ Hajdina, OŠ Kidričevo, OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Ljudski vrt Ptuj – podružnica Grajena, OŠ Majšperk, OŠ Markovci, OŠ Mladika Ptuj, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Ormož, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica – podružnica Zgornja Ložnica, OŠ Velika Nedelja, OŠ Videm – podružnica Leskovec, Gimnazija Ormož, ŠC Ptuj Elektro in računalniška šola

 

-------------------------------------------------------------------------

Povezava do objavljenih rezultatov regijskega srečanja:

https://bistra.si/images/mladi/2021/Rezultati_29._Regijskega_sre%C4%8Danja_mladih_raziskovalcev_Spodnjega_Podravja_in_Prlekije.pdf

-------------------------------------------------------------------------

 

Pripravila: dr. Nataša Belšak Šel, ZRS Bistra Ptuj

Koordinatorica regijskega srečanja