There is no translation available.

emas 1

EMAS sistem je okoljski prostovoljni sistem Evropske unije za zmanjšanje vplivov na okolje, varovanje virov in hkrati predstavlja pomembno orodje za prehod v krožno gospodarstvo. Tako EU kot Slovenija sta v svojih strateških dokumentih in akcijskih načrtih prepoznali EMAS kot pomembno podporo gospodarnemu ravnanju z viri in prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. EMAS je tudi reguliran z Uredbo EMAS III (1221/2009), kjer med drugim poziva države članice, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje administrativnih in finančnih bremen v zakonodaji z namenom spodbujanja večjega vključevanja organizacij v shemo EMAS.

V okviru zelenih javnih naročil je tako Slovenija pridobila nov ukrep spodbud za podjetja in druge organizacije, ki imajo vzpostavljen sistem EMAS. Pri predmetih št. 9, 10, 11, 12, 13, 19 in 20 (4. člen Uredbe o zelenem javnem naročanju) je EMAS vključen kot prednostni kriterij v Primerih okoljskih zahtev in meril za oddajo javnega naročila. Ukrep se je razvil v okviru projekta LIFE B.R.A.V.E.R. v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za okolje in prostor, ki ga je tudi sprejelo z 8.8.2019 in bo objavljen na spletni strani Direktorata za javno naročanje: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html


Glavni cilj projekta LIFE B.R.A.V.E.R. je podpreti vključitev sistema EMAS v regulativni okvir Slovenije in sodelujočih projektnih držav (Italija, Španija, Češka in Ciper) tako, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS organizacijam odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom spodbujanja večjega vključevanja podjetij in javnih institucij v shemo EMAS. Več o projektu: http://www.lifebraver.eu/


dr. Klavdija Rižnar
vodja projekta LIFE B.R.A.V.E.R. v ZRS Bistra Ptuj

life braver emas