There is no translation available.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

 

Razvojne spodbude v letu 2021

 

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in preko izvajalskih organizacij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

 

Seznam razpisov, v okviru katerih lahko podjetja pridobite nepovratna in povratna sredstva, se nahaja

v priponki.

 

Več informacij:

SVETOVANJE, RAZPISI,

PRIPRAVA VLOG, DRUGO

Ksenija Golob


Robert Novak

02 748 02 62

02 748 02 64