There is no translation available.

Priprava platforme za spodbuditev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko v polnem teku

Na obeh straneh meje Slovenija – Madžarska se pojavljajo podobne gospodarske anomalije: dolgotrajna brezposelnost, staranje prebivalstva, nerešljivost zaposlovanja oseb, ki so predčasno zapustili šolanje in manj kvalificiranih oseb, pomanjkanje usposobljene delovne sile, pomanjkanje poslovnih partnerstev na področju oskrbe, trgovine, nezadovoljiva razširjenost inovativnih rešitev itd. Z namenom spodbuditve bolj živahnega gospodarskega sodelovanja smo zasnovali projekt E-CONOMY.


V okviru projekta E-CONOMY obravnavamo izziv izboljšanja institucionalnega sodelovanja v 4 regijah: Podravju, Pomurju, regiji Zala in Zahodni Prekodonavski regiji, kar je za Podravje še posebej pomembno, ker se le izjemoma povezuje z madžarskimi regijami. Cilj projekta je olajšati čezmejno povezovanje organizacij za podporo podjetjem, izmenjavo podatkov, znanja in praks, pa tudi razvoj čezmejne razvojne platforme, ki bo nudila podatke o podpornih organizacijah in podjetjih na obeh straneh meje.

V prvem polletju 2018 smo partnerji izoblikovali mrežo institucij, ki podpirajo podjetja ter pripravili metodološki priročnik za izdelavo čezmejne platforme. S to platformo želimo spodbuditi čezmejno povezovanje in sodelovanje tako institucij kot tudi podjetij.

Strokovnjaki za izdelavo platforme so predstavili prvi osnutek platforme na delavnici s partnerji in podpornimi institucijami, ki je potekala v maju na Madžarskem. Izbrali smo slogan za platformo, ki se v angleščini glasi e-CONOMY, support for e-veryone.

economy image1Slika 1: Osnutek razvojne platforme e-conomy.


economy image2Slika 2: Delavnica za usklajevanje razvojne platforme e-conomy, maj 2018.


Ključna za uporabo platforme je usposobljenost osebja v podpornih institucijah, da bo lahko ustrezno pomagala podjetjem, ki bi se želela vpisati na platformo in preko nje iskati poslovne stike. V ta namen smo se v ZRS Bistra Ptuj udeležili usposabljanja za mentorje, ki je potekalo v Zalaegersegu 5. in 12. novembra 2018.

economy image3Slika 3a: Trening za mentorje, november 2018.

economy image4Slika 3b: Trening za mentorje, november 2018.


Projektni partnerji ob koncu leta 2018 pristopamo k naslednji fazi projekta, v kateri bomo na platformo vključili prvih 50 podjetij in 30 institucij. Če želite več informacij o platformi ali se želite brezplačno vpisati na platformo za mreženje in iskanje partnerjev, pišite na: .

Ekipa projekta E-CONOMY na ZRS Bistra Ptuj

Ptuj, 19.12.2018

economy image5   economy image6