There is no translation available.

Rezultati 2. kroga državnega srečanja 2020 page 0001 1a

 

Ptuj  smo obarvali v tone socialne ekonomije!

Na Ptuju smo 17. septembra 2020 organizirali kar dva dogodka ter mesto obarvali s socialno ekonomijo. Podelitev nazivov in nagrad za Naj socialno podjetje ali zadrugo in Naj podpornika/-ico socialne ekonomije 2020 v Podravju smo izvedli v sodelovanju s projektnim partnerstvom 2SoKrog, pod taktirko ZRS Bistra Ptuj.

Z natečajem za Naj socialno podjetje ali zadrugo želimo širši javnosti predstaviti primere dobre prakse in nagraditi njihov trud in prizadevnost, da ob podjetniških dejavnostih in delovanju na trgu, težijo k realizaciji načel socialnega podjetništva in zadružništva ter skrbijo za pozitiven učinek na okolje, družbo in zaposlene. Letošnji dobitnik naziva je Kooperativa Dame, trajnostni turizem in gostinstvo, z.o.o., socialno podjetje. In ker je ogromno dela, ki pripomore k razvoju, velikokrat nevidnega, storjenega »iz ozadja«, smo se odločili tudi za kategorijo Naj podpornik socialne ekonomije. Na ta način želimo prepoznati vrednost dela posameznikov in organizacij, ki v različnih vlogah opravljajo različne naloge, in letošnji dobitnik je Mrežni podjetniški inkubator Ormož, d.o.o.Častne nazive je podelil Varuh Človekovih pravic, Peter Svetina, z vodjo projekta Dušanko Lužar Šajt. Iskrene čestitke nagrajencema! Obenem pa velika zahvala donatorjem nagrad, ki so se odzvali naši prošnji, da z nagradami podprejo sektor socialne ekonomije: Tovarna podjemov, Recosi d.o.o., so.p. in Zadruga Dobrote.

Na isti dan smo na prenovljeni mestni tržnici Ptuj pripravili sejem socialne ekonomije, kjer so se predstavila socialna podjetja in zadruge: Zadruga Dobrina, Center ponovne uporabe, Libona, Vinarska zadruga Haloze, Center domače in umetnostne obrti Rokodelska zadruga, Zavod za socialni razvoj in projekta SocioLab ter Cerusi Interreg Central Europe ter Avantgard metalli, Nevenka Krajnc – Huda babi, Herba Slovenica, Društvo Baron. Naključnim mimoidočim in obiskovalcem so predstavili svoje dejavnosti, izdelke in storitve. Več o dogodku in foto utrinke si lahko ogledate tukaj. Se vidimo naslednje leto!

Podelitev 4 scaled

 

Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost - kako demografske izzive podeželja in mest spremeniti v priložnosti

Staranje prebivalstva in ustrezna skrb za kakovostno življenje starejših je eden ključnih izzivov na evropski, nacionalni in še posebej na lokalni ravni. Dne 2. septembra 2020 smo v Hiši vseh generacij v Zgornji Kungoti v prijetnem podeželskem okolju, skupaj z različnimi deležniki, iskali odgovore na izzive povezane s skrbjo za starejše, kot so kreiranje in zagotavljanje trajnostnih delovnih mest, zagotavljanje kakovostnih rešitev, iskanje inovativnih idej, povezovanje podeželja in urbanih središč, medsektorsko in medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Na kratko vam predstavljamo nekaj glavnih zaključkov, kaj več na to temo pa v prihodnjih številkah.

Zaključki:

  • Potrebujemo hitrejše premike na področju skrbi za starejše.
  • Gre za kompleksen družbeni izziv, ki zahteva celovito reševanje. Ključno je razumeti potrebe starejših, za to pa je treba iti na teren, v lokalna okolja, med uporabnike, kjer se bodo rešitve tudi implementirale.
  • Zavedati se je treba, da smo skupaj v istem čolnu, in da nismo nasprotniki. Potrebujemo sinergijsko delovanje med različnimi politikami in konkretno zavezo na najvišjih ravneh, da se k reševanju pristopi.
  • Rešitve in ukrepi zahtevajo medresorsko sodelovanje na eni in ustrezno vključevanje deležnikov lokalne oz. regionalne ravni na drugi strani. Ko govorimo o celovitih rešitvah, govorimo tako o zagotavljanju ustrezne infrastrukture (bivalne, dostop do interneta, urejanje površin idr.), pridobivanju znanj in kompetenc, predvsem pa o poslovnih modelih, ki bodo trajnostno zasnovani.
  • Sektor socialne ekonomije in socialnega podjetništva lahko pomembno prispeva k razvoju komplementarnih storitev in proizvodov za starejše z vključevanjem v razvoj skupnostnih pristopov skrbi za starejše, na področju zagotavljanja mobilnosti, namestitvene zmogljivosti (npr. gospodinjske skupnosti), komplementarnih oz. dodatnih storitev, ki temeljijo na kombinaciji tržne, javne in prostovoljske dejavnosti.

Sejem 6 scaled


Pospeševalnik pospešuje

Pospeševalnik družbenih inovacij, v katerega je trenutno vključenih 7 družbeno inovativnih iniciativ, zadrug in socialnih podjetij, ponuja podporo v obliki usposabljanj, mentorstva in svetovanja. Tudi tukaj je Covid-19 prinesel nekaj sprememb, tako se je usposabljanje preselilo na spletno platformo Zoom in v spletno učilnico. V preteklem mesecu sta bila izvedena dva modula: Od ideje do poslovnega modela in Merjenje družbenih učinkov. Vključeni uporabniki s pomočjo mentorjev in svetovalcev specialistov tako nadaljujejo z razvojem svojih idej oziroma socialno podjetniškega podjema. 

Sejem 4 scaled


Participacija v podjetju, participacija v mestu

 
Participatorne procese lahko izvajamo na različnih mestih in v različnih situacijah. Bodisi na nivoju soodločanja družine, kam se bodo odpravili na izlet, ali v obliki glasovanja na občnem zboru vašega društva. Participacijo lahko spodbujamo tudi v podjetjih, pri sprejemanju manjših in večjih odločitev. V socialnih podjetjih in zadrugah so ti načini delovanja umeščeni tako v zakone in načela upravljanja samega podjetja. Za podrobnosti o načelih participatrone ekonomije pa "poskrolajte" v rubriko Izobraževalni kotiček. Kot pa nakazuje že naslov, se v zadnjem obdobju v Sloveniji razvijajo tudi participatorne prakse pri delovanju na skupnostnih vrtovih, pri urejanju ulic ali soseske in tudi pri odločanju, za kaj bo občina oz. za kaj bomo občani namenili del denarja iz občinskega proračuna. 

Projektna partnerja SocioLab, Fundacija Prizma in Zavod PIP sta v sodelovanju z Mestno občino Maribor pomagala vzpostaviti mehanizem participativnega proračuna v MOM. Občina namenja 500.000 EUR občinskega proračuna za projekte, ki jih bodo občani in občanke predlagali in izglasovali. V naslednjih mesecih se bo odvil proces od ideje do glasovanja. 

Javni posveti in praktične delavnice, na katerih se bodo občani seznanili z delovanjem participativnega proračuna in pripravo projektnih predlogov, bodo potekale med 7. in 28. oktobrom. Predloge bo moč oddati od 7. oktobra pa vse do 10. novembra 2020. Posamezni predlog projekta mora biti v skladu s predpisanimi kriteriji, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 2.000 oziroma višja od 20.000 EUR. Predlog projekta bo možno oddati preko spleta ali na obrazcu, ki bo na voljo na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Vse oddane predloge bo med 11. oktobrom in 2. decembrom pregledala komisija, ki preverja, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, se nahajajo znotraj občinskih meja, imajo realno ocenjeno vrednost ter so v skladu z drugimi merili in pogoji. Komisija lahko podobne predloge v sodelovanju s predlagateljem združi. Za več podrobnosti pa kliknite na povezavo.

Vabljeni k sooblikovanju in soodločanju! 

Sejem 8 scaled

Več o projektu

 

Izobraževalni kotiček

Načela participatorne ekonomije

Ekonomska demokracija – odločevalska moč, ki je proporcionalna temu, koliko se te določene odločitve tičejo;
Ekonomska pravičnost – plačilo za trud, požrtvovalnost in potrebo;
Solidarnost – skrb za dobrobit drugih;
Učinkovitost –  cilje se dosega s čim manj dela in virov;
Raznolikost – možnost velikega števila ekonomskih življenjskih stilov.

Kombinacija teh petih principov participatorne ekonomije implicira, da mora biti ekonomija tudi trajnostno
in okoljsko vzdržna.
 

Vir in več: Ekonomska demokracija in participatorna ekonomija: model neformalnega izobraževanja mladih

 

 Podelitev 1 scaled

sociolab 3
Razpisi

Sprememba Javnega razpisa - »Mentorske sheme za socialna podjetja«
Več...

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19
Več...

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 
Več...

Trajno zaposlovanje mladih 2020
Več...

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji
Več...

Tretji prijavni rok programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota
Več...

 

Dogaja se ...

3. -10. oktober 2020, Ljubljana
Festival dostojnega dela


10. oktober 2020, Ptuj 
Jaz tebi - ti meni, jesen


14. oktober 2020, Maribor
Uspešno vodenje inovacij v podjetju


25. - 28. november 2020, Ljubljana 
Konferenca »Prostovoljstvo in solidarnost kot socialni kapital mesta« 

 

 

 

sociolab 1

sociolab logoti