There is no translation available.

ZRS BISTRA Ptuj promocijski partner

14. MEDNARODNE KONFERENCE O PRENOSU TEHNOLOGIJ

7. - 8. oktober 2021 | Institut »Jožef Stefan«| Slovenija

konferenca

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« bo 7. in 8. oktobra 2021 organiziral že 14. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij (angl. ITTC). ZRS BISTRA Ptuj je med drugimi tudi promocijski partner konference.

Na konferenci bo podeljena posebna nagrada za inovacije iz javnih raziskovalnih organizacij. Poudarek natečaja bo na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki bo sestavljena iz vlagateljev in strokovnjakov za komercializacijo tehnologije.

Tudi letos se bo podelila WIPO IP Enterprise Trophy in WIPO Medal for inventors ter s tem dala priznanje podjetju (IP Enterprise Trophy) in raziskovalcu (Medal for inventors), ki s svojim delom in rezultati prispevata k uspešni rabi intelektualne lastnine. 

Strokovnjaki s področja bodo predstavili svoje znanstvene in strokovne prispevke na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Obiskovalci bodo imeli možnost prisluhniti predstavitvam raziskovalnega dela ter njihovih rezultatov odličnih znanstvenikov.

V okviru konference bodo potekali vnaprej načrtovani virtualni sestanki R2B (angl. Research-to-Business), ki bodo predstavnikom podjetij in raziskovalnih inštitucij omogočili razpravljanje o možnih razvojnih rešitvah, izumih in komercialno zanimivih tehnologijah. Tovrstni sestanki predstavljajo odlično podlago za morebitno prihodnje raziskovalno sodelovanje in poslovne sinergije. Na preteklih konferencah se je podobnih sestankov udeležilo približno 100 raziskovalcev in podjetnikov, ki so imeli 60 dvostranskih sestankov R2B.

O KONFERENCI:

O nadaljnjih korakih organizacije dogodka in konkretnejših vsebinah Vas bomo sproti informirali.
Lepo vabljeni!

 

GLAVNI ORGANIZATOR:

image1 

image2


SOORGANIZATOR:

image3 


SOORGANIZATORJI
VIRTUALNIH SESTANKOV R2B:

image4


PROMOCIJSKI PARTNERJI:

image5

 

KONFERENCO SOFINANCIRA:

image6