There is no translation available.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost, včeraj 11.01.2021 objavilo dva javna razpisa:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)«

Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

Prvi rok za odpiranje je 3. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.

Cilj razpisa je izgradnja energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2000 PE.

Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Predvidena vrednost razpisa je 54 milijonov evrov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«

Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog.

Prvi rok za odpiranje je 1. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.

Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Predmet javnega razpisa so tudi naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Predvidena vrednost razpisa je 53,7 milijonov evrov.

 

Javna razpisa za dodelitev sredstev sta objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, na spodnjih povezavah:

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost | GOV.SI

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost | GOV.SI

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.