There is no translation available.

 

Upravičenke do sofinanciranja investicij bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 10,8 milijona evrov sredstev. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo že v naprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa. Vse informacije v sporočilu so informativne narave, končni pogoji za sofinanciranje investicij bodo namreč določeni z javnim razpisom.

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

  • SKLOP 1 - Investicije v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic.
  • SKLOP 2 - Investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

 

Prijavitelji

Na javni razpis za sofinanciranje SKLOPA 1 v letu 2023 se bodo lahko prijavile občine, ki so lastnice športnih objektov, s katerim se prijavljajo na javni razpis. Mestne občine bodo lahko na ta sklop prijavile dva projekta. S prvim projektom se prijavijo prioritetno, z drugim pa lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja v primeru, da na javni razpis prispe premalo prijav ali prijav, za katere bo ugotovljeno, da so neustrezne (torej v primeru pomanjkanja ali neustreznosti prijav projektov).

Na javni razpis za sofinanciranje SKLOPA 2 v letu 2023 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, ki bodo predmet trajnostne ureditve ali posodobitve zunanjih športnih površin.

 

Skupna razpoložljiva višina sredstev

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2023, je 10.864.414 evrov.

SKLOP 1

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje SKLOPA 1 za leto 2023 znaša 8.000.000 evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo 60 projektov po naslednjih podsklopih:

  • Investicije, ki so predmet prijave morajo biti višje od vključno 500.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 250.000 evrov.
  • Investicije, ki so predmet prijave morajo biti višje od vključno 200.000 evrov in ne presegajo vrednosti 500.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 100.000 evrov.
  • Investicije, ki so predmet prijave ne smejo biti manjše od vključno 75.000 evrov in ne presegajo vrednosti 200.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 50.000 evrov.

Ministrstvo bo v okviru SKLOPA 1 sofinanciralo stroške obnov večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, ki so nastali od 1. januarja 2023 do 22. novembra 2023. Obnova se ni smela začeti pred 1. januarjem 2023 in se bo zaključila najkasneje do 31. marca 2024, pri čemer se za zaključek obnove šteje, da je obnova izvedena in površine predane v uporabo. Stroški investicije za investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

SKLOP 2

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje SKLOPA 2 za leto 2023 znaša 2.864.414 evrov . Ministrstvo bo sofinanciralo 40 projektov po naslednjih podsklopih:

  • Investicije, ki so predmet prijave morajo biti višje od vključno 200.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 100.000 evrov.
  • Investicije, ki so predmet prijave ne smejo biti manjše od vključno 75.000 evrov in ne presegajo vrednosti 200.000 evrov brez DDV. Izbranih bo 20 projektov, ki bodo sofinancirani v višini 43.220,70 evrov.

Ministrstvo bo v okviru SKLOPA 2 sofinanciralo stroške investicij v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ki so nastali od 1. janurja 2023 do 22. novembra 2023. Izvedba posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih površin se ni smela pričeti pred 1. januarjem 2023 in se bo zaključila najkasneje do 31. decembra 2023, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da so površine posodobljene ali na novo urejene in predane v uporabo. Stroški investicije za investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

 

Dodatne informacije

Prijavitelj mora najkasneje ob prijavi na razpis oddati poročila o realizaciji Letnega programa športa za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022.

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter z objavo razpisne dokumentacije v zbirki javnih objav Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.