There is no translation available.

VEM točka na ZRS Bistra Ptuj je med najbolj obiskanimi v Sloveniji

Mreža točk VEM (Vse na Enem Mestu) za poslovne subjekte obstaja pod različnimi imeni že od leta 1997. Leta 2005 je bil vzpostavljen sistem 32 točk VEM, kot ga poznamo še danes, in sicer v okviru projekta “Vse na enem mestu” (One-Stop-Shop) kot del Nacionalnega programa PHARE 2003. Takrat je začela delovati tudi VEM točka na ZRS Bistra Ptuj. Danes je v mreži že 152 VEM točk. Točke VEM so izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE) ter agencije SPIRIT Slovenija. Storitve VEM opravljajo tudi notarji, ki pa le-te zaračunavajo.

VEM vhod zunaj copy

Točka VEM je mesto, kjer uporabniki (podjetniki in podjetja) pridobijo vse informacije oziroma opravijo vse postopke na enem mestu. Storitve VEM točke na ZRS Bistra Ptuj so deloma financirane s strani države, zato so postopki za podjetnike brezplačni. Ker so z VEM točko zmanjšane tudi administrativne ovire, uporabniki prihranijo čas in denar.

V okviru delovanja točke VEM podjetnim nudimo informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja, izvedbo vseh postopkov in pridobitev potrebnih potrdil za delovanje, na novosti na področju zakonodaje, na spodbude države (glede javnih razpisov, podpore izvoznikom in investitorjem ipd.), pa tudi ostale podjetniške teme, ki spodbujajo ustanavljanje novih podjetij in hitrejšo rast obstoječih podjetij.

Storitve vključujejo tudi osnovne nasvete in napotke glede izbire primerne oblike dela, pravne oblike podjetja, pomoč podjetjem pri internacionalizaciji in čezmejnem sodelovanju ter informiranje o lokacijah za začetek dejavnosti. VEM točke izvajajo tudi promocijo podjetništva, organizirajo informativne delavnice in tematska usposabljanja ter povezujejo različne deležnike na temo podjetništva v okviru regionalnega in lokalnega okolja.

Ključno orodje za delo vsake VEM točke je portal e-VEM, ki nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja.

Iz statističnega poročila za e-VEM za leto 2016 je razvidno, da je VEM točka na ZRS Bistra Ptuj na 12. mestu po številu postopkov v Sloveniji (1.677) in se torej uvršča med najbolj obiskano VEM točko izven Ljubljane, v mreži SPIRIT-a. Po internih podatkih smo v letu 2016 ustanovili 33 novih d. o. o.  in registrirali več kot 200 novih s.p.

Potreba po storitvah VEM točke na ZRS Bistra Ptuj se stalno veča, v letu 2014 smo izvedli 1.114 postopkov (11. mesto po številu postopkov), v letu 2015 pa že 1.231 postopkov (10. mesto), kar pomeni 11% letno rast v letu 2015 in 36% letno rast v letu 2016. V prvih 3 mesecih 2017 smo izvedli že 468 postopkov, kar nakazuje ponovno rast postopkov na VEM točki ZRS Bistra Ptuj.

Na VEM točki podjetja in podjetniki urejajo tudi pooblaščanje za delo z e-VEM portalom, kar je danes nujno, če želijo kadrovske službe v podjetju ali podjetniki ali v njihovem imenu računovodski servisi sami urejati socialna zavarovanja. Tudi glede teh postopkov je VEM točka na ZRS Bistri Ptuj med najbolj aktivnimi v Sloveniji, saj s 954 postopki pooblaščanja v letu 2016 zaseda 10. mesto med vsemi točkami, vključno z različnimi izpostavami AJPES-a in 1. mesto med točkami v mreži SPIRIT Slovenija.

Kaj vse lahko urejate na VEM točki si lahko preberete na naši strani.

 

VEM čakalnica

 

Povezava do Statističnega poročila za leto 2016.

vem logotipi kot slika 1024x127