There is no translation available.

Razmišljate o ustanovitvi podjetja in zbirate vse potrebne informacije, ki bi vam pomagale pri vaši odločitvi? Z namenom omogočiti lažji začetek poslovanja in spodbujanja samozaposlitev, je ZPIZ-2 uvedel možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene.

 

Oprostitev plačila prispevka PIZ za samozaposlene

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)  so zavarovanci oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

>> v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % zneska prispevka,

>> v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka.

Zavarovanci po tem zakonu so:

>> osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.
>> osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

 

Za koga velja oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev se prizna zavezancem, ki so prvi vpis v predpisan register izvedli po 1. 7. 2013, oprostitev pa se jim prizna za dobo dveh let od prvega vpisa naprej. Pogoj prvega vpisa izpolnjuje le zavezanec, ki predhodno nikoli ni opravljal samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v kateri koli register samostojnih dejavnosti.

 

Ali je možno preoblikovati s.p. v popoldanski s.p.?

V kolikor oseba odpre s.p., pa se kasneje odloči za zaposlitev, lahko s.p. preoblikuje v popoldanski s.p.. Prav tako lahko po zaključku zaposlitve popoldanski s.p. spet preoblikuje nazaj v navadni s.p..

Če je preoblikovanje v navaden s.p. še v roku 12 mesecev po prvem odprtju, spet lahko tak podjetnik uveljavlja  50% nižje PIZ prispevke znotraj socialnih prispevkov, drugo leto poslovanja pa so ti prispevki, kot že rečeno, 30% nižji.

V primeru, da ima oseba odprt t. i. popoldanski s. p. in je vključena v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, ni upravičena do uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov za s. p.

Kot pravijo na ministrstvu, pa se mora taka oseba v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi samozaposlitve vključiti v obvezno zavarovanje in plačevati polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S. p. lahko seveda tudi zapre.

prihranekNa ministrstvu pa opozarjajo tudi, da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo plačila prispevkov za preostali čas, če od prvega vpisa v register samostojnih podjetnikov še ni poteklo dve leti. To pomeni, da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo le za čas, ki ji je ostal od prenehanja pogodbe o zaposlitvi in vključitve v obvezno zavarovanje na podlagi 15. člena zakona do poteka dveh let od prvega vpisa samostojne dejavnosti.

Praktičen primer:

Luka je 1. januarja 2015 prvič odprl t. i. popoldanski s. p. za izdelavo lesenih spominkov. V obvezna socialna zavarovanja je bil vključen na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 1. januarja 2016 se je Luka odločil, da bo popoldanski s. p. spremenil v polni s. p., saj mu je 31. decembra potekla pogodba o zaposlitvi. Luka se je v skladu s 15. členom zakona vključil v obvezna socialna zavarovanja za polni zavarovalni čas na podlagi samozaposlitve, kar pomeni, da bo do nadaljnjega moral plačevati polne prispevke za vsa socialna zavarovanja.

A, ker je od ustanovitve popoldanskega s. p. že minilo 12 mesecev, lahko Luka uveljavlja delno oprostitev plačila prispevkov le za preostalih 12 mesecev do  izteka dveh let od prvega vpisa samostojne dejavnosti v poslovni register.

Oprostitev plačila prispevkov za s. p. izključno ob prvem vpisu v poslovni register

V primeru, da je zavezanec najprej odprl, zaprl in nato ponovno odprl s. p., ne glede na to, da od prvega vpisa še nista pretekli dve leti, ob drugem vpisu zanj delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. zanj ni več mogoča.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da v primeru, da je oseba iz registra izbrisala in zaprla dejavnost, potem ob ponovnem odprtju dejavnosti ne gre več za prvi vpis v register .Kot pojasnjujejo na ministrstvu je taka oseba opravičena do oprostitve plačila prispevkov za s. p. le za čas, ko je prvič odprla samostojno dejavnost pa do prvega izbrisa iz registra.

Na Finančni upravi RS se strinjajo in dodajajo: »Ob ponovnem odprtju s. p. (četudi v obdobju enega ali dveh let) mu ta oprostitev plačila prispevkov za s. p.  ne pripada več, saj ne gre ve za prvi ampak drugi vpis s. p.«

Povzeto po data.si