There is no translation available.

Projekt Sodelovanje mest II (City Cooperation II) povezuje 24 mest na območju treh držav: Avstrije, Slovenije in Madžarske. Slovenska mesta (Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota, Lendava, Beltinci, Ptuj, Ormož in Lenart) v projektu zastopajo trije partnerji: PORA Gornja Radgona, Razvojni center Murska Sobota in ZRS Bistra Ptuj, ki je odgovorna za razvoj aktivnosti v treh partnerskih mestih, in sicer:

  • Ptuj,
  • Lenart in
  • Ormož.

sodelovanje mest2

Projekt se izvaja v sklopu čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

V projektu bomo, v sodelovanju s partnerji iz sosednjih držav, s pomočjo sodobnih marketinških orodij, povečali zanimanje turistov za obisk vseh sodelujočih mest. Sodelujoča mesta bodo oblikovala nove sodobne turistične produkte in prepoznavne blagovne znamke. Poseben poudarek bo namenjen razvoju in obujanju mestnih jeder z oblikovanjem skupne ponudbe med javnim in zasebnim sektorjem.

V okviru projekta City Cooperation II razvijamo aplikacijo za pametne naprave, ki bo vključevala inovativne rešitve predstavitve storitev mesta, kulturnih prireditev, znamenitosti in lokalne ponudbe (z ugodnostmi), tako za lokalno prebivalstvo (občane) kot turiste (obiskovalce). Vse z namenom pridobivanja novih obiskovalcev in kupcev ter s tem povečanje lokalne potrošnje v samih mestih.

V primeru želje po sodelovanju in vključitvi vaše ponudbe v aplikacijo, nas kontaktirajte ali pošljete vaše osnovne podatke (naziv, naslov, kontaktni podatki) na:

ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj ali na

mail: .

Za več informacij nas kontaktirajte na: Nataša Mršek, , ali na 02 748 02 49.

pdfPovabilo k sodelovanju v projektu Mesta sodelovanja299.84 KB

 

 

ZRS Bistra logotip                  logo CCII