There is no translation available.

Bonitetne ocene so nepogrešljive pri preverjanju ekonomsko-finančnega položaja in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov, za preverjanje tekočega poslovanja  in za udeležbo na javnih razpisih. Hkrati dobra bonitetna ocena pomeni konkurenčno prednost in odpira vrata do novih poslov doma in v tujini.

V AJPES lahko tudi normiranci pridobijo bonitetno oceno pod pogojem, da ob koncu poslovnega leta pošljejo pristojni izpostavi pisno vlogo, da želijo oddati letno poročilo. Razloga, zakaj želijo oddati letno poročilo ni potrebno navajati.

Ko se v mesecu januarju na spletni strani www.ajpes.si odpre posebna aplikacija za vnos podatkov iz letnega poročila, lahko vi ali vaš računovodski servis opravite vnos.

Podatki o poslovanju normiranca so v bonitetnih informacijah bolj transparenti in vidni, če ima le-ta odprt poslovni račun. Podjetniki se glede vrste računa dogovorijo  s svojo banko.

Bonitetne ocene se na podlagi podatkov iz letnih poročil  določijo vsako leto v mesecu maju in se med letom ažurirajo glede na razpoložljive podatke o poslovanju. Več o metodologiji  S.BON AJPES najdete na spodnji povezavi: Metodologija za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb (podjetij, zadrug in zavodov) ter samostojnih podjetnikov (S.BON AJPES model)

Dobra bonitetna ocena je pomembna konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov je primernejše za tiste, ki imajo razne storitvene dejavnosti (intelektualne, umetniške, odvetniške, novinarske,…). Primerno je torej za osebe z dejavnostjo, ki nimajo posebno visokih stroškov z nabavo materiala, blaga in osnovnih sredstev. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) normirancem namreč ne nalaga, da morajo predložiti letno poročilo, ki je osnova za pridobitev bonitetne ocene.

V kolikor podjetje ni oddalo oz. ne želi oddati letnega poročila in med letom ugotovi, da kljub temu potrebuje bonitetno oceno, lahko pri AJPES zaprosi za izredno pripravo na podlagi predložitve podatkov samo v ta namen. Sicer pa vsi normiranci lahko pridobijo bonitetno informacijo BON-2, ki prikazuje podrobnejše podatke o  tekoči plačilni sposobnosti (obseg poslovanja na poslovnih računih, znesek blokad, št. dni z blokadami v zadnjih 6 mesecih) in se uporablja  za dokazovanje  v postopkih javnega naročanja.

Vse več podjetnikov se ob registraciji podjetja odloča za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Glede pridobitve bonitetne ocene pa vsak sam ugotavlja ali je to za njegovo podjetje potrebno ali ne.

Viri:
https://akademija.finance.si/8948064/Novi-financni-podatki-in-bonitetne-ocene-AJPES-ze-na-voljo
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Splosno
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/dolocitev_nacina_ugotavljanja_davcne_osnove/


Povzetek pripravila:
Jadranka Krajnc
SPOT svetovalec
Znanstveno-raziskovalno središče
Bistra Ptuj

 

spot

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija«.