There is no translation available.

eko skladKatere stroške lahko uveljavljate:

 • energetska sanacija objektov,
 • ogrevanje,
 • razsvetljava,
 • pridobivanje energije iz obnovljivih virov,
 • prezračevanje z vračanje toplote odpadnega zraka,
 • sistemi upravljanja z energijo,
 • soproizvodnja elektrike in toplote.

Kdo se lahko prijavi: vsa podjetja in zadruge

Do kdaj se lahko prijavite: do porabe sredstev.

 

Višina spodbude:

Nepovratna sredstva: do 20 % upravičenih stroškov (max. 200.000 €)

+

Kredit: do 80 % upravičenih stroškov (25.000 – 2.000.000 €)

Obrestna mera: 3-mesečni EURIBOR + 0 % - BREZ OBRESTI

Ročnost: do 15 let (določi se glede na dobo vračila naložbe)

UPRAVIČENI STROŠKI - UKREPI:

 1. toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
 2. toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
 3. toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
 4. zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
 5. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 6. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 7. zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
 8. vgradnja sprejemnikov sončne energije
 9. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
 10. vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
 11. optimizacija sistema ogrevanja
 12. naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
 13. gradnja skoraj nič-energijske stavbe
 14. izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
 15. vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
 16. uvedba sistema upravljanja z energijo
 17. ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
 18. naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote


Za več informacij o razpisu smo vam na voljo:
,  
02 748 02 62
031 594 456