There is no translation available.

Če vaše podjetje vlaga v raziskave in razvoj, lahko stroške tovrstnih vlaganj uveljavite kot davčno olajšavo.

Katere stroške lahko uveljavljate: vse stroške, ki ste jih v letu 2018 namenili za raziskave in razvoj

Višina davčne olajšave: do 100 % zneska, vloženega v raziskave in razvoj.

Uveljavljanje davčne olajšave: do konca marca 2019


Za več informacij smo vam na voljo:
,  
02 748 02 62
031 594 456