There is no translation available.

Višina kredita:        

 • do 1.250.000 € (investicijska vlaganja)
 • do 200.000 € (obratna sredstva)

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %

Ročnost kredita:   

 • 1,5 - 10 let (investicije)
 • 1,5 – 5 let (obratna sredstva)


Upravičeni stroški:

 • Stroški materialnih in nematerialnih investicij – neto vrednost - (stroji, oprema, gradnja, nakup objekta, zemljišča),
 • Obratna sredstva (bruto vrednost):
  • Izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • Izdatki za opravljene storitve,
  • Izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 

Za več informacij smo vam na voljo:
Ksenija Golob

02 748 02 62
031 594 456