There is no translation available.

SVRSREKP k                                                         norway grants

studioKroG

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

 

Akronim projekta: studioKroG

Naslov projekta: Studio krožnega gospodarstva

Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Namen projekta je razvoj inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajnom odpadkov za zmanjšanje porabe deviških materialov in povečanje razumevanja krožnega gospodarstva na pilotni izvedbi studia krožnega gospodarstva iz zavrženih ladijskih kontejnerjev s funkcionalno opremljeni prostori iz ponovne uporabe odpadkov.


Več o projektu: https://bistra.si/studiokrog

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj, Slovenija

Projektni konzorcij:

  • Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., Slovenija
  • OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Slovenija
  • Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Slovenija
  • FONIX, Norveška

Celotna vrednost projekta: 776.975,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 776.975,00 EUR


Trajanje projekta:
1. 5. 2022 do 30. 4. 2024

Preberi več >>


Za več informacij:

https://www.norwaygrants.si
@EEANorwayGrantsSlovenia
@EEANorwayGrants


Izjava o omejitvi odgovornosti
Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij studioKroG in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

SVRSREKP k                                                         norway grants