SVRSREKP k norway grants 1

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

 

Studio Krožnega gospodarstva (studioKroG)

Projekt »Studio Krožnega gospodarstva« sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR. Namen projekta je razvoj inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajnom odpadkov za zmanjšanje porabe deviških materialov in povečanje razumevanja krožnega gospodarstva na pilotno-demo izvedbi studia krožnega gospodarstva iz zavrženih ladijskih kontejnerjev in opremljanju tematskih prostorov po principu »ne zavrzi, popravi, oblikuj in ponovno uporabi«.


Demonstracijski center krožnega gospodarstva studioKroG


Projekt se izvaja v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
(neposredni učinek programa: Izvedeni ukrepi krožnega gospodarstva).

Trajanje projekta:
1. maj 2022 – 30. april 2024


Projektni konzorcij:

projektni konzorcij

 

Več informacij:

https://www.norwaygrants.si/
@EEANorwayGrantsSlovenia
fb Instagram

 

https://eeagrants.org/
@EEANorwayGrants
fb twitter Instagram linkedin youtube

 

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/

#NorwayGrants
#NorwayGrantsSlovenia
#ClimateProgramme

 

Izjava o omejitvi odgovornosti
»Ta spletna podstran in njene vsebine so nastale s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino spletne podstrani je odgovoren izključno vodilni partner ZRS BISTRA PTUJ s projektnimi partnerji in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.«