There is no translation available.

         

                                     SVRSREKP knorway grants

 
 
 
 
 
 »Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« (»Working together for a green, competitive and inclusive Europe«)

-------------------------------------------------------------------

S 1.5.2022 smo pričeli z mendarodnim projektom STUDIO KROŽNEGA GOSPODARSTVA - 🅢🅣🅤🅓🅘🅞🅚🅡🅞🅖, ki predstavlja inovativen pristop k razvoju krožnega gospodarstva. Namen projekta je razvoj inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajnom odpadkov za zmanjšanje porabe deviških materialov in povečanje razumevanja krožnega gospodarstva na pilotni izvedbi studia krožnega gospodarstva iz zavrženih ladijskih kontejnerjev s funkcionalno opremljeni prostori iz ponovne uporabe odpadkov. 𝗩 𝘁𝗮 𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗯𝗼 𝗶𝘇 𝟲 𝘇𝗮𝘃𝗿𝘇̌𝗲𝗻𝗶𝗵 𝗹𝗮𝗱𝗶𝗷𝘀𝗸𝗶𝗵 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗲𝗷𝗻𝗲𝗿𝗷𝗲𝘃 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗶 𝗸𝗿𝗼𝘇̌𝗻𝗲𝗴𝗮 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗮. 

V projektno partnerstvo smo vključeni sledeči partnerji: ZRS Bistra Ptuj (vodilni partner), Razvojno raziskovalni center RRC OrmožOKP Rogaška SlatinaCenter Ponovne Uporabe ter Fønix AS (Norveška). Projekt je sofinanciran iz Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR

Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 

-------------------------------------------------------------------

S 1.6.2022 smo začeli z mednarodnim projektom POMP - 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙧𝙖 𝙈𝙡𝙖𝙙𝙞𝙢 𝙫 𝙋𝙤𝙙𝙟𝙚𝙩𝙣𝙞𝙨̌𝙩𝙫𝙪. V projekt, ki bo trajal 24 mesecev (do 30.4.2024), je vključenih 6 partnerjev, ZRS Bistra Ptuj (vodilni partner), Primorski tehnološki park, SAŠA inkubator, Tehnoloski Park Ljubljana, RC Novo mesto Podjetniški inkubator Podbreznik, NTNU - Norwegian University of Science and Technology (vsi projektni partnerji).

Projekt PoMP (ATP47) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Izobraževanje-Krepitev človeških virov, programska prioriteta: I.2.2 Zagotovljena podpora mladim.

Namen: vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti. Oblikovali bomo Akademijo PoMP v pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih inštitucij.

Projekt želi prispevati k dvema izzivoma: k dvigu kompetenc podjetnosti učiteljev/mentorjev in preko le-teh, k dvigu kompetenc podjetnosti med mladimi z namenom dviga njihovih zaposlitvenih potencialov.

Glavne ciljne skupine so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

Projekt je sofinanciran iz Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.374 ,00 EUR

-------------------------------------------------------------------

Oba projekta sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma - EEA and Norway Grants.

-------------------------------------------------------------------

Za več informacij:

https://www.norwaygrants.si
@EEANorwayGrantsSlovenia
@EEANorwayGrants

#NorwayGrants 

#NorwayGrantsSlovenia 

#EducationProgramme

-------------------------------------------------------------------
Izjava o omejitvi odgovornosti
Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij PoMP in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje-Krepitev človeških virov.

 »Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« (»Working together for a green, competitive and inclusive Europe«)

 

 

SVRSREKP k                                                         norway grants