Tenders

There is no translation available.

Višina kredita: 5.000 – 25.000 €

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %

Ročnost kredita: 2 – 5 let

Upravičeni stroški:

opredmetena osnovna sredstva (nakup ...

There is no translation available.

Če vaše podjetje vlaga v raziskave in razvoj, lahko stroške tovrstnih vlaganj uveljavite kot davčno olajšavo.

Katere stroške lahko uveljavljate: vse stroške, ki ste ...

There is no translation available.

Višina sofinanciranja: 50.000 – 500.000 €

Upravičeni stroški:

stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih ...

For optimal website performance we use cookies. By continuing you agree to the use of these cookies.

Learn more

I understand