Tenders

There is no translation available.

Ponovno na voljo ugodni MIKROKREDITI za mikro in mala podjetja.

Višina kredita: 5.000 – 25.000 € (kredit lahko krije do 100 % upravičenih ...

There is no translation available.

Višina kredita: 5.000 – 25.000 €

Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %

Ročnost kredita: 2 – 5 let

Upravičeni stroški:

opredmetena osnovna sredstva (nakup ...

There is no translation available.

Če vaše podjetje vlaga v raziskave in razvoj, lahko stroške tovrstnih vlaganj uveljavite kot davčno olajšavo.

Katere stroške lahko uveljavljate: vse stroške, ki ste ...

For optimal website performance we use cookies. By continuing you agree to the use of these cookies.

Learn more

I understand