Naslov projekta: Mursko-dravske kolesarske poti

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. avgust 2008 – 31. avgust 2012

Financiranje: Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropsko teritorialno sodelovanje, OP  Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2007-2013

Partnerji:

 • Regionalna razvojna agencija Mura – vodilni partner
 • ZRS Bistra Ptuj
 • Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
 • Prleška razvojna agencija
 • Mariborska razvojna agencija
 • Turistička zajednica Međimurske županije
 • Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA
 • Razvojna agencija Grada Čakovca  – Čakra
 • Turistička zajednica Varaždinske županije
 • Varaždinska županija

Cilji projekta:

 • vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične destinacije vzdolž reke Mure in reke Drave;
 • zagotavljanje trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju (gospodarska rast, zmanjševanje odseljevanja, dodana vrednost, naravno in prijetno okolje). V sklopu omenjenega želimo;
 • spodbujanje sodelovanja in izmenjave izkušenj na področju razvoja in trženja turističnih produktov.

Pomen za lokalno okolje:

Večina trase Dravske kolesarske poti je bila določena že v prejšnjem projektu, v tem projektu pa smo traso nekoliko podaljšali (Ormož – Središče ob Dravi). Projekt je financiral postavitev smernih tabel in informacijskih panojev. Pripravljena je GPS navigacija poti z vključenimi ponudniki, oblikovani so bili turistični produkti (5 jih je oblikovanih za območje Spodnjega Podravja). V obliki dveh delavnic in dveh strokovnih ekskurzij je bilo izvedeno izobraževanje turističnih delavcev, ponudnikov, razvojnih načrtovalcev in lokalnih skupnosti iz področja kolesarskega turizma. Pomemben doprinos projekta je tudi promocija te kolesarske poti preko spletnih strani, fotografij, filmov, izdelane in natisnjene so tudi kolesarske karte za celotno območje kolesarske poti.

Rezultati projekta:

 • DS1 (Določitev trase kolesarske poti): identificirane najpomembnejše znamenitosti območja, optimalna trasa za kolesarsko stezo ob Muri in Dravi;
 • DS2 (Ureditev kolesarskih poti): postavitev 100-ih usmerjevalnih tabel in 4-ih razlagalnih tabel, postavitev 16 počivališč, ureditev 120km poti;
 • DS3 (Priprava gradbenih projektov in dokumentacije za izvedbo del): pripravljena gradbena dokumentacija za 80km kolesarskih poti ob Muri;
 • DS4 (Vzpostavitev turističnih produktov): vzpostavljeni čezmejni turistični produkti, so-organizacija kolesarskih dogodkov, vzpostavljeni standardi in veriga ponudnikov na kolesarskih poteh, pripravljena in javno in brezplačno dostopna GPS navigacija;
 • DS5 (Izobraževanje in usposabljanje ciljnih skupin): 12 izobraževalnih delavnic v celotni regiji, 3 strokovne ekskurzije za ponudnike turističnih storitev, dvotedensko izobraževanje za 20 kolesarskih vodnikov;
 • DS5 (Marketing in PR aktivnosti): vsaj 6 tiskovnih konferenc, udeležba na 3 sejmih, spletna stran, 100.000 kolesarskih kart, 400 zidnih kart, 40.000 brošur, promocijski material.

Več o projektu

IMG 7066Foto: Aljoša Videtič

OP SI HR multiling copy

Logo naložba v vašo prihodnost copy

Logo služba vlade