ZRS Bistra Ptuj kot raziskovalno-razvojna institucija povezuje gospodarstvo in znanost pri nastajanju in dinamičnemu prenosu ter uporabi znanj za spodbujanje in krepitev razvoja družbe. Zavedamo se, kako pomembno je dobro gospodariti z znanjem in vzpostaviti zaupanje s podjetji za povečanje vlaganj v raziskave in razvoj kot naj-perspektivnejši vzvod za inovativno sposobnost podjetij. Ob podpori institucij znanja, gospodarstvu pomagamo ustvariti pogoje k povečevanju njihovih absorpcijskih sposobnosti z različnimi mehanizmi:

  • vključevanje v nacionalne in mednarodne znanstveno-raziskovalne programe,
  • uvajanje novo ustvarjenih znanj v prakso in
  • spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev in njihovega vključevanja v proces usposabljanja z namenom kadrovske krepitve RR-oddelkov v podjetjih.

Inovacije