Bistroumček

Na ZRS Bistra Ptuj letno organiziramo Regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol. Mladi iz osnovnih in srednjih šol se preko Srečanja prvič srečajo z raziskovanjem, ovrednotenjem raziskovalnega dela in javnim zagovorom pridobljenih rezultatov. Med mladimi, ki se tega srečanja udeležujejo, jih mnogo dosega odlične rezultate, tako na regijskem kot državnem nivoju, prav tako se v okviru raziskovalnih nalog izdela mnogo inovativnih izdelkov. Pomembno je, da se mladi dokazujejo že v času obdobja izobraževanja, saj izkušnje in znanja iz različnih področij prinašajo več možnosti za zaposlitev ali nudijo dobro odskočno desko na samostojni poti podjetništva. Več podrobnosti najdete pod Mladinsko raziskovalno delo.

Usposabljanje visoko izobraženih kadrov v ZRS Bistra Ptuj je prvenstveno namenjeno vključevanju perspektivnih, inovativnih mladih v lokalne gospodarske subjekte. Številni mladi raziskovalci so na ZRS Bistra Ptuj uspešno končali izobraževanje do znanstvenega naziva »doktor znanosti«. Več podrobnosti najdete pod Program »MLADI RAZISKOVALCI« do doktorata.