OBČINA CIRKULANE

Občina Cirkulane se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in je približno 15 kmoddaljena od mesta Ptuj. Začne se pri gradu Borl in meji na občine Markovci, Zavrč, Videm pri Ptuju ter Republiko Hrvaško. Pokriva območje veliko 32 km2 in ima približno 2300 prebivalcev.

OBČINA DESTRNIK

Občina Destrnik se razprostira med podolžnim sončnim gričevjem osrednjih Slovenskih goric ter plitvimi in dolgimi dolinami, ki so jih vrezali pritoki Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani, le nekaj kilometrov s Ptuja. Meri 34,4 kmin šteje 2707 prebivalcev.

OBČINA DORNAVA

Občina Dornava se nahaja v severovzhodni Sloveniji. Del občine leži na Ptujskem polju, nato se čez reko Pesnico začne dvigovati v slovenjegoriške griče. Meri 24 km2 in ima približno 2750 prebivalcev.

OBČINA GORIŠNICA

Občina Gorišnica se razteza med ravninsko poljskim in haloško gričevnatim svetom, ki ga ločuje reka Drava. Meri 29 km2in ima okoli 4.000 prebivalcev. Središče občine je Gorišnica, gručasto naselje na ptujskem polju ob magistralni cesti Ptuj – Ormož.

OBČINA HAJDINA

Občina Hajdina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. Na vzhodu meji na Mestno občino Ptuj, na severozahodu na Občino Starše, na zahodu na Občino Kidričevo ter na jugu na Občino Videm. Meri 22 km2in ima približno 3.800 prebivalcev.

OBČINA JURŠINCI

Občina Juršinci se razprostira na površini 3625 ha, v njej živi 2377 občanov. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh ceste Ptuj – Juršinci- Gornja Radgona ter del Pesniške doline.


OBČINA KIDRIČEVO

Občina Kidričevo se razprostira na območju spodnjega Dravskega polja, kar pomeni, da je ravninska občina. V naravnogeografskem smislu leži na dveh pokrajinsko ekoloških enotah. Večina občine, natančneje njen osrednji in severni del, leži na prometnem osrednjem delu Dravskega polja. Jugozahodni del je nekdaj mokrotna, danes pa meliorirana pokrajina.  Obsega 72 kmz 18 naselji in šteje 6.670 prebivalcev.

OBČINA MAJŠPERK

Občina Majšperk leži na zahodnem delu Haloz. Velika je 72,8 km2in okrog ima 4.200 prebivalcev. Šteje 26 naselij in 3 krajevne skupnosti.

OBČINA MARKOVCI

Občina Markovci se razprostira na SV Slovenije, na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu reke Drave, medtem ko je na desnem bregu področje krajinskega parka Šturmovci. Občino sestavlja devet naselij in obsega 32 km2 ter šteje 4.026 prebivalcev.

OBČINA PODLEHNIK

Podlehnik je naselje v severozahodnem delu vinorodnih Haloz, katerega jedro je v dolini potoka Rogatnice med Novo cerkvijo in Sveto Trojico. Razprostira se na 36 km.


MESTNA OBČINA PTUJ

Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem in leži v SV Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja na meji s Prlekijo. Ves osrednji del Ptuja je spomeniško zavarovan. Obsega 66,65 km2, kar predstavlja 0,3% celotnega ozemlja Slovenije. Po velikosti je Mestna občina Ptuj druga najmanjša mestna občina v Sloveniji. Današnja Mestna občina Ptuj obsega 10 naselij (Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja) in je sestavljena iz petih mestnih četrti (Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero in Breg) ter dveh primestnih četrti (Grajena in Rogoznica). Mestna občina Ptuj šteje 24.708 prebivalcev.

OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Občina Sveti Andraž v Slovenski goricah, v današnji obliki, je nastala decembra 1998 innosi ime po zavetniku župnijske cerkve, Svetem Andražu. Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih Slovenskih goric; med Ptujem, Lenartom, Radenci, Gornjo Radgono in Ljutomerom. Občina obsega 7 naselij na področju 17,6 km2.

OBČINA TRNOVSKA VAS

Občina Trnovska vas je zaključena geografska celota, naslonjena na regionalno cesto Ptuj – Lenart. Površina občine Trnovska vas je 22,9 km2. Obsega sedem vasi. Največje naselje je Trnovska vas, ki je istočasno tudi sedež občine.

OBČINA VIDEM

Občina Videm leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave, meri 80,2 km2 in ima okoli 5300 prebivalcev. Središče občine je Videm, ki je gručasto naselje, večinoma na levem bregu Dravinje ob krakih lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu.

OBČINA ZAVRČ

Občina Zavrč je ena izmed manjših občin v Sloveniji, saj meri le 19,25 km2. Občina je redko in pretežno slemensko poseljena. Na jugu in na  vzhodu meji na Republiko Hrvaško. Občina je sestavljena iz devetih naselij, v katerih prebiva le okrog 1.500 prebivalcev.

OBČINA ŽETALE

Žetale ležijo na jugozahodnem delu Haloz. So razloženo obmejno središčno naselje z gričevnatim jedrom v slikovitem zgornjem delu doline potoka Rogatnice. Meri 38 km2in ima približno 1.300 prebivalcev.