Poslovni načrt je kot kompas na ladji

dekle z rednikiPriprava poslovnega načrta ni izgubljen čas za birokratske postopke, ampak predvsem podjetniku pomaga razjasniti, kaj ga čaka.Priprava poslovnega načrta ni izgubljen čas za birokratske postopke, ampak predvsem podjetniku pomaga razjasniti, kaj ga čaka.

Najboljši poslovni načrti vsebujejo veliko ključnih informacij predstavljenih v čim manj stavkih. Pomembno je, da poslovnega načrta ne pišemo v esejski obliki, ampak da predstavimo čim več relevantnih podatkov v tabelah, grafikonih in kratkih odstavkih, ki navajajo dejstva. Poslovni načrt naj ne bi imel več kot 20 strani, lahko pa je predstavljen tudi v formatu prezentacije.

Pri vsaki izvirni podjetniški ideji, ki se nam porodi, še ne pomeni, da gre tudi za zelo dobro poslovno priložnost. Poslovni načrt je dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje. Poslovni načrt  pripravimo tako, da se vživimo v poslovanje svojega podjetja za nadaljnjih tri do pet let.

 

Poslovni načrt mora vsebovati naslednja poglavja:

 1. Povzetek poslovnega načrta
 2. Predstavitev proizvoda oz. storitve, podjetja in panoge
 3. Raziskavo trga in analizo trga
 4. Ekonomika poslovanja podjetja
 5. Načrt trženja oz. marketinški načrt
 6. Načrti, oblikovanje in razvoj
 7. Proizvodni in izdelavni načrt
 8. Organizacija podjetja in lastništvo
 9. Terminski načrt
 10. Ocena tveganj in problemov
 11. Finančni načrt.

 

Različne institucije ponujajo že pripravljene predloge poslovnih načrtov. Za vas smo zbrali nekaj spletnih strani, ki nudijo brezplačna orodja za pripravo poslovnih načrtov:

Pri pripravi poslovnega načrta vam lahko pomagamo tudi na ZRS Bistra Ptuj. Za ponudbo nam pišite na: .