Naziv: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Skrajšan naziv: ZRS Bistra Ptuj
Sedež: Slovenski trg 6, 2250 Ptuj
Vodstvo: Dr. Štefan Čelan, direktor
Matična številka: 5844975
ID za DDV: SI55581218
Pravno formalna oblika: Javni zavod
Leto ustanovitve: 1994
Število in struktura  zaposlenih: 18 zaposlenih – 5 doktorjev znanosti, 1 magistra znanosti, 6 univerzitetnih diplomatov, 5 diplomantov in 1 srednješolski tehnik v letu 2014
Podatki o registraciji: Registrirana pri Okrožnem sodišču na Ptuju, reg. št.: 10912600
Telefon: +386 2 748 02 50
Faks: +386 2 748 02 60
Elektronska pošta:
Spletna stran: www.bistra.si