V letu 2010 smo v ZRS Bistra Ptuj pričeli z oblikovanjem kadrovskega in vsebinskega jedra za področje razvoja turizma,ki deluje kot organizacija za spodbujanje razvoja in promocije celovitih turističnih proizvodov turistične destinacije in izvajanja aktivnosti načrtovanja, oblikovanja in trženja celovite turistične ponudbe, spodbujanja razvoja turistične infrastrukture ter promocije celovite turistične ponudbe. Zaradi smotrnosti turističnega razvoja širšega območja se povezuje s turističnim gospodarstvom in tudi drugimi lokalnimi skupnostmi.

27 občin iz območja Podravja je ZRS Bistra Ptuj pooblastilo za vzpostavitev dela Podravsko-Ptujsko-Ormoške regionalne destinacijske organizacije. V organizacijsko obliko vključujemo tudi regijsko turistično gospodarstvo in pa civilni sektor (društva, združenja, aktivi … )

S svojimi aktivnostmi si prizadevamo za razvoj in implementacijo 4 ključnih funkcij RDO:

  • razvojna,vitica
  • promocijska,
  • distribucijska in
  • operativna funkcija v razvoju turizma.

V destinacijsko organizacijo se občine in gospodarski subjekti povezujejo zaradi promocije in skupnega nastopa na trgu ter vidijo odlično priložnost za razvoj ene najmočnejših gospodarskih panog – turizma, skozi 4 geografske turistične tržne znamke:  Jeruzalem Ormož – pravljica sonca in vina, Haloze – nazaj k naravi, Slovenske gorice – preprosto čudovite in Ptuj – zakladnica tisočletij.

Glavni namen delovanja skupine za razvoj turizma znotraj ZRS Bistra Ptuj je oblikovati razvojni in trženjski model, ki bo znotraj turistične destinacije:

  • zagotovil uspešen razvoj turizma in trženja Podravsko-ptujsko-ormoške turistične destinacije (na trajnosten način, ki bo razvijal kakovostno ponudbo, zagotavljal uravnotežen razvoj in ravnotežje med potrebami turistov in prebivalcev),
  • maksimalno in uspešno izkoristil ključne značilnosti in konkurenčne prednosti lokalnega okolja ter celotne turistične destinacije,
  • upošteval aktualne trende na mednarodnih trgih turizma,
  • gradil razvoj ponudbe in trženja turistične ponudbe na aktivnem javno–zasebno–civilnem partnerstvu in
  • ustrezno umestil turizem v razvojne prioritete Mestne občine Ptuj in ostalih sodelujočih občin znotraj destinacije.