Projekti, v katerih ZRS Bistra Ptuj sodeluje / je sodelovala

REGIONALNI RAZVOJ

Evropski projekti

 • TALENT MAGNET- Interreg DANUBE, julij 2020 – december 2022, vodilni partner
 • ISTER, Interreg DANUBE, julij 2020-december 2022, projektni partner
 • ARCHEODANUBE – Interreg DANUBE, julij 2020-december 2022, zunanji izvajalec
 • TRANSFER, Interreg ADRION, februar 2020-julij 2022, zunanji izvajalec
 • ENTRAIN, Interreg CENTRAL EUROPE, april 2019-marec 2022, zunanji izvajalec
 • SubNodes – vzpostavitev železniških središč izven TEN-T omrežij in vzpostavitev železniške povezave med Ptujem in Mariborom z možnostjo vožnje koles na vlaku, Interreg Central, september 2017 – avgust 2020
 • REG-NET – Vzpostavitev enotnega regionalnega informacijskega zaledja. Čezmejno sodelovanje SI–HU, november 2011 - februar 2014, projektni partner
 • ViTO – Celostni urbani razvoj zgodovinsko pomembnih mest kot regionalnih centrov v Jugovzhodni Evropi. Transnacionalni program JV Evropa, september 2009 – avgust 2012, zunanji izvajalec (koordinacija, poročanje, komunikacija)
 • Euro regija. Čezmejno sodelovanje SI–AT, marec 2006 - december 2008, projektni partner

Regionalni razvojni programi

 • Razvojni program za razvoj Haloz 2014 - 2020, 2015, pripravljavec
 • Regionalni razvojni program za regijo Podravje 2014 - 2020, 2014, programski partner
 • Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014 - 2020, 2014, pripravljavec
 • IOT – Inovativne odprte tehnologije 2014 – 2020, 2013, projektni partner
 • Regionalni razvojni program za regijo Podravje 2007 - 2013, 2006, programski partner
 • Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007 - 2013, 2006, pripravljavec
 • Regionalni razvojni program funkcionalno zaključene regije UE Ptuj in UE Lenart za obdobje 2002 – 2006, 2003, pripravljavec

Lokalni razvojni programi in projekti za občine

 • od leta 2000 v okviru ZRS Bistra Ptuj deluje Regionalna razvojna agencija Sp. Podravje, ki obsega 16 občin
 • izvedenih 32 DIIP in 30 IP (infrastrukturno investicijski projekti občin)
 • Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016 – 2020, 2016, pripravljavec
 • TUS MO Ptuj - Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ptuj, 2016, koordinator
 • VIS MO Ptuj 2015 – 2025: Vizija in strategija Mestne občine Ptuj, 2015, koordinator
 • OPVO MO Ptuj - Občinski program varstva okolja 2014 - 2020 za Mestno občino Ptuj, 2014, koordinator
 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 – 2015, 2014, koordinator
 • IRMOP - Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj za obdobje 2004 - 2008, 2004, koordinator
 • IRPORS - Integralni razvojni program občine Rogaška Slatina, 2002, koordinator
 • IRPOK - Integralni razvojni program občine Kidričevo, 2001, koordinator

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODJETNIŠTVO

Evropski projekti

 • INNOVATION LOCATION – vzpostavitev upravljanja poslovnih con, Interreg SI-AT, julij 2018 – junij 2021
 • CREAINNOVATION – razvoj kreativne industrije in njihovih središč, Interreg Mediterranean, februar 2018 – julij 2020
 • E-SME – e-mobilnost sreča MSP, čezmejno sodelovanje Interreg SI-AT 2014-2020, julij 2016-junij 2019, projektni partner
 • INNOVA FOSTER – Start-up ekosistemi, Operativni program Interreg Europe, 2016-2020, projektni partner
 • E-CONOMY – gospodarsko povezovanje čezmejnega območja. Čezmejno sodelovanje Interreg SI-HU 2014-2020, januar 2018-junij 2019, projektni partner
 • ENTER-Youth – Krepitev podjetniških kapacitet mladih. Čezmejno sodelovanje SI–HR, marec 2014 – junij 2015, projektni partner
 • REThINK – Regionalni prenos in integracija strokovnega izobraževanja o trajnostnem razvoju. Program vseživljenjskega učenja (Leonardo da Vinci), november 2013 – oktober 2015, projektni partner
 • MARATON – Plemenitimo mlade kadre za razvojne oddelke v podjetjih – vzpostavitev podporne storitve za podjetja v obliki on-line borze raziskovalnih študentskih nalog v podjetjih. Čezmejno sodelovanje SI–HR, december 2013 – junij 2015, vodja projekta
 • SPRINT - Ustvarjanje podpornega okolja za krepitev inovativnega in tehnološkega potenciala na čezmejnem področju. Čezmejno sodelovanje SI–HR, april 2011 – marec 2013, projektni partner
 • Triloc – Čezmejno sodelovanje regij v kreiranju infrastrukturnih in logističnih rešitev za promocijo regionalnega razvoja. Čezmejno sodelovanje SI–AT, maj 2009 - oktober 2012, vodja projekta
 • SMSe go ONline - Dvig konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij s pomočjo visoko učinkovitega izobraževanja na področju računalniške pismenosti in e-poslovanja. Interreg III A SI–HR-HU, februar 2007 - februar 2008, vodja projekta
 • Sm@rt Region - Interreg III B CADSES, oktober 2006 – marec 2008, vodja projekta
 • Stronger Together - Povezovanje za boljše možnosti sodelovanja med javnim in privatnim sektorjem z namenom dviga podjetniških aktivnosti in učinkovitosti regionalnega trga. Interreg III A SI–HR-HU, junij 2006 - marec 2008, vodja projekta

Regijski projekti:

 • SOCIOLAB – socialna ekonomija. Evropski socialni sklad, april 2018-december 2021, projektni partner

Vzpostavitev mreže za lažji vstop v podjetništvo

 • Vzpostavitev SPOT točke (nadgradnja e-VEM točke) v letu 2017
 • Vzpostavitev e-VEM točke v letu 2008 in sedaj nadgradnja SPOT točke (SPIRIT): preko 1.800 svetovanj ob zagonu in registraciji podjetij (s.p., d.o.o.) v obdobju 2016, 2017, 2018

Investicijski projekti

 • Rajmax d.o.o., Kozje, Vzpostavitev sodobne proizvodnje linije za novo generacijo pasivnih oken EcoPasiv
 • Slatin d.o.o., Vlaganje v proizvodnjo oken, vrat in steklenih fasad za moderno arhitekturo
 • Eksplan AT d.o.o., Krtina, Investicijski načrt
 • Almont PVC d.o.o, Slovenska Bistrica, Investicijski načrt
 • Interles d.o.o., Lenart, Investicijski načrt

Industrijske raziskave

 • IKO-TALUM - procesiranje katodnega odpada oz. izrabljenih katodnih oblog (IKO), priprava projekta in uvodne raziskave, 2014 -
 • Proizvodnja levulinske kisline iz odpadne biomase. Uporabnik: Inoks d.o.o., 2009 – 2010, vodja projekta
 • Obnovljivi viri energije iz odpadkov – postopki predelave odpadkov v trdno gorivo in njegova energijska izraba s sežigom in uplinjanje. Uporabnik: Surovina d.d., 2009 – 2010, vodja projekta
 • Razvoj tehnološke opreme za proizvodnjo toplote in elektrike na osnovi materiala SIST EN 13242. Uporabnik: Albin Promotion d.o.o., 2009 – 2010, vodja projekta
 • Razvoj tehnološkega sistema SPTE iz konjskega gnoja. Uporabnik: Bosio d.o.o., 2009 – 2010, vodja projekta
 • Celovito upravljanje z biološkimi odpadki in kompostiranje. Uporabnik: Ventovarna d.o.o., 2009 – 2010, vodja projekta
 • Antibacterial Care – Oskrba človeka z novimi protimikrobnimi izdelki. Eureka, november 2008 – marec 2012, zunanji svetovalec
 • HIGHTAMPONS – Razvoj novih, naprednih in zdravih tamponov. Eureka, oktober 2005 – januar 2009, zunanji svetovalec

Svetovalni projekti – podjetništvo in trajnostne tehnologije

 • EnergyHub – Tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj. TIA/Ministrstvo za znanost RS, 2009 - 2011
 • Tehnološki center – Ministrstvo za gospodarstvo RS

Poslovno svetovanje

 • Preko 400 svetovanj in prijav podjetij na nacionalne razpise
 • Preko 210 poslovnih načrtov za start-up podjetja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DOSEŽKI

Kemijsko, bio-kemijsko in okoljsko inženirstvo – nacionalni projekti

Kulturna dediščina – nacionalni projekti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURIZEM IN DEDIŠČINA

Evropski projekti

 • HOUSES – Poti podeželskih hiš, čezmejno sodelovanje Interreg SI-HU 2014-2020, februar 2019-oktober 2021, projektni partner
 • ISTER – Interreg DANUBE, julij 2020-december 2022, projektni partner
 • Castle Road – Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb. Čezmejno sodelovanje Interreg SI-AT 2014-2020, september 2018-avgust 2021, projektni partner
 • Living Castles - Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb. Čezmejno sodelovanje Interreg SI-HR 2014-2020, oktober 2018 - september 2021, projektni partner
 • City cooperation II - Sodelovanje mest. Čezmejno sodelovanje Interreg SI-AT 2014-2020, marec 2017-februar 2020, projektni partner
 • Guide2Visit – kompleksni sistem usmerjanja obiskovalcev in turistična promocija čezmejnega območja SI-HU. čezmejno sodelovanje Interreg SI-HU 2014-2020, september 2017-avgust 2020, projektni partner
 • Iron Curtain Cycling – Izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja. čezmejno sodelovanje Interreg SI-HU 2014-2020, avgust 2017-februar 2020, projektni partner
 • CITY WALK - Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji, Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG V-B, Podonavje 2014-20, december 2016 - maj 2019, vodilni partner. REGIOSTAR WINNER
 • Ogledne kmetije – bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah se predstavi! – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Program LEADER, januar 2013 – december 2013, vodja projekta
 • Regionalna destinacijska organizacija Ptuj, Haloze, Slovenske gorice. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, 2011 – 2016, vodja projekta
 • Pilgrimage Europe SI-AT - Po poteh romarjev in božjih popotnikov v Evropi. Čezmejno sodelovanje SI-AT, maj 2011 - oktober 2013, projektni partner
 • Hiking & Biking – Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja. Čezmejno sodelovanje SI-AT, maj 2009 - oktober 2012, projektni partner
 • Mura-Drava Bike - Mura-Drava kolesarska pot. Čezmejno sodelovanje SI-HR, september 2009 - junij 2012, projektni partner
 • City Cooperation – Sodelovanje mest. Čezmejno sodelovanje SI-AT, september 2008 - oktober 2013, projektni partner
 • Craftattract – Stare obrti, nove atrakcije. Interreg III A SI-HU-HR, avgust 2006 – februar 2008, projektni partner
 • PIK – Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine. Interreg III A SI-AT, januar 2006 - december 2006, projektni partner
 • Drava Cycling Route – Dravska kolesarska pot. Interreg III A SI-AT, april 2005 - december 2007, projektni partner
 • Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne dediščine Ptuja. Program Phare 2001, januar 2004 - januar 2005, projektni vodja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAROVANJE OKOLJA

Evropski projekti

 • SPL – SYCLE - Recikliranje izrabljenih katodnih ostankov, Obzorje 2020, KIC – EIT Raw Materials, februar 2018 – marec 2021, projektni partner
 • GREENCAP – Kapitalizacija projektov zelene energije na območju Mediterana, Program Interreg Mediteran, november 2016 – oktober 2019, vodja projekta
 • BRAVER - Povečevanje regulatornih prednosti v zvezi z EMAS registracijo. LIFE, september 2016 – avgust 2019, projektni partner
 • LAWPRET – Trening lokalnih oblasti iz področja okoljske preventive. ERASMUS +, september 2014 - september 2016, projektni partner
 • PORETEKS – Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih odpadkov k varstvu okolja na čezmejnem območju. Čezmejno sodelovanje SI-HR, januar 2014 – junij 2015, vodja projekta
 • COST – Evropsko združenje znanosti in tehnologij, članstvo(TD1107), od 2013
 • ZERO-WASTE-PRO – Promocija »brez odpadkov«. Transnacionalni program MED, julij 2013 – december 2014, projektni partner
 • ECO-SCP-MED – Integracija izkušenj in priporočil na področju eko-inovacij za trajnostno proizvodnjo in potrošništvo v Sredozemlju. Transnacionalni program MED, julij 2013 – december 2014, projektni partner
 • RE-SEEties – Energetska učinkovitost urbanih skupnosti v Srednji Evropi. Transnacionalni program CENTRAL, oktober 2012 – september 2014, projektni partner
 • E2BEBIS – Okoljske in ekonomske prednosti nastajanja grozdov za uporabo biooglja v Centralni Evropi. Transnacionalni program MED, oktober 2012 – november 2014, projektni partner
 • Transnacionalni program MED, maj 2011 - junij 2013, zunanji izvajalec (koordiniranje, poročanje)
 • AGRO environment – Tehno-ekonomska platforma za kmetijsko-živilski sektor v Sredozemlju. Transnacionalni program MED, maj 2010 - julij 2012, projektni partner
 • Zero Waste – Občine brez odpadkov z nižjimi stroški. Transnacionalni program MED, maj 2010 – julij 2012, projektni partner
 • MED-NET-IPPC – Mreža za krepitev in izboljšanje implementacije IPPC Evropske Direktive za preprečevanje in nadzor odpadkov v Sredozemlju. Transnacionalni program MED, maj 2010 - februar 2012, projektni partner
 • SEBE – Trajnostna in inovativna raba bioplina v Evropi. Transnacionalni program Central, junij 2010 - marec 2013, projektni partner
 • SOLBIOPOLYSY – Kombinirana sončna elektrarna od odpadkov do energije. EU - 6. Okvirni program, januar 2007 - oktober 2011, projektni partner
 • Energetska shema MO Ptuj. IEE, januar 2007 - marec 2007, vodja projekta
 • Lokalna energetska agencija Ptuj. IEE, januar 2007 - december 2007, vodja projekta
 • EkoPlan – Vzpostavitev in načrtovanje skupnega čezmejnega ravnanja z odpadki in okoljske infrastrukture. Interreg III A SI–HU-HR, avgust 2006 - februar 2008, vodja projekta
 • Future Public Energy – Zmanjšanje emisij CO2 v javnih stavbah. Interreg III A SI–HU-HR, avgust 2006 - februar 2008, projektni partner
 • TRUD – Trajnostno upravljanje območja reke Drave. Phare 2003 SI/AT, januar 2006 - december 2006, projektni partner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČLOVEŠKI VIRI

Evropski projekti

 • 2SoKroG – Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja, Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, september 2018 – avgust 2020
 • SKILLS FORECASTING – Obrniti negativne trende v ustvarjanje znanj, spretnosti in delovnih mest. Program skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – PROGRESS, januar 2014 – december 2014, projektni partner
 • Center vseživljenjskega učenja. Evropski socialni sklad, januar 2010 – avgust 2013, projektni partner
 • Mreža usposabljanja za delo. Evropski socialni sklad, september 2009 - avgust 2012, projektni partner
 • Nove izkušnje, nove priložnosti. Leonardo da Vinci (mobilnost), marec 2008 - maj 2009, vodja projekta
 • Računalniška pismenost brezposelnih oseb. Phare 2003, december 2005 - december 2006, vodja projekta

Nacionalni projekt

 • Program javnih del - spodbujanje delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb v ožjem in širšem okolju (vključenih preko 120 iskalcev zaposlitve). Zavod RS za zaposlovanje in MO Ptuj, 2000 – 2016, vodja programa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATENTI

 • Naprava za pridobivanje biooglja in toplote iz biomase in metoda v zvezi s tem : odločba o podelitvi patenta številka 25391. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2018
 • Metoda za hitro segrevanje trdne reakcijske zmesi v šaržnem reaktorju. Patent št. SI 23553 A, datum objave 31. 05. 2012; patentna prijava št. P-201000368 z dne 09. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012
 • Metoda za ciklično vakumiranje v šaržnem reaktorju. Patent št. SI 23545 A, patentna prijava št. P-201000369 z dne 09. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012
 • Postopek uporabe temperaturnega šoka na vcepku vinskih kvasovk Saccharomyces cerevisiae za povišanje produkcije glicerola v alkoholni fermentaciji vinskega mošta. SI 23185 (A), 2011-04-29. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2011
 • Suspenzija oborjenega kalcijevega karbonata specifičnih površinskih lastnosti. Patent št. 22624 (A), 2009-04-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2009
 • Postopek ulivanja in polimerizacije optičnih leč z delno ločenima fazama kalupljenja in polimerizacije. Patent št. SI22246 (A), 2007-10-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2007
 • Postopek povečanja tvorbe glicerola v fermentaciji vina z uporabo temperaturnih šokov. Odločba o podelitvi patenta po prijavi št. P-200400108 z dne 06.04.2004, patent št. SI 21751 A. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2004
 • Univerzalno pritrdilno sredstvo za pritrditev poljubnih, prednostno izolacijskih elementov na steno objekta ali prostora. Patent št. 9900115, podeljen z odločbo št. 600-115/99-JM-3 z dne 3.11.1999. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 1999
 • Naprava za vulkanizacijo elastomerov s predgrevanjem. Patent je podeljen z odločbo št, 304-60/95-267-JM-4 z dne 8.01.1996. Ljubljana, 1996

Ptuj, december 2021.