Projects1

Projektna pisarna z aktivnim pridobivanjem in izvajanjem projektov na vseh področjih delovanja pospešuje tako lokalni kot regionalni razvoj. Predstavlja vezni člen celotne organizacijske oblike ZRS Bistra Ptuj na vseh področjih njenega delovanja, pripravljanja in izvajanja projektov. Poslanstvo projektne pisarne je usmerjeno v podporo subjektom v regiji in izven nje v okviru aktivnosti, ki jih izvaja:

 

  • spodbujanje regionalnega in medregionalnega razvoja, sodelovanja in vzpostavljanje razvojnih mrež partnerjev,
  • iskanje ustreznih finančnih spodbud za različne subjekte v regiji in izven nje,
  • priprava projektnih predlogov sofinanciranih iz nacionalnih in evropskih virov,
  • izvajanje lastnih projektov in izvajanje projektov naročnikov (koordinacija, vodenje, administrativna in finančna podpora …),
  • svetovanje in mentorstvo pri pripravi projektnih predlogov,
  • razvoj metod in standardov pri izvajanju projektov,
  • promocija aktivnosti ZRS Bistra Ptuj, lokalnega in regionalnega okolja,
  • organizacija in izvedba dogodkov (seminarjev, delavnic, izobraževanj, tiskovnih konferenc …).