Razlike med s.p. in d.o.o.

Ustanovni kapital Glavna prednost ustanovitve s.p. je ta, da ne potrebujete ustanovnega kapitala. Dovolj je le, da se oglasite na VEM točki, kjer uredite vso dokumentacijo in ustanovite svoj s.p. Tudi d.o.o. lahko enostavno in brezplačno ustanovite na VEM točki, vendar potrebujete ustanovni kapital v višini 7.500 €.
Poslovanje Glede poslovanja sta s.p. in d.o.o. enakovredna, oba izdajata račune za prihodke in pridobivata račune za odhodke. Samostojni podjetnik lahko razpolaga s svojim prisluženim denarjem povsem prosto, kar pa ne velja za družbenika v gospodarski družbi, saj prisluženi denar ni njegov, temveč je to denar podjetja. V primeru, da si ga družbenik izplača v žep, je ta denar dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček, nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku v žep.

Dobiček

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na odločitev je predvsem višina pričakovanega dobička, saj so stopnje obdavčitve dobička za s.p. in gospodarsko družbo zelo različne. Za velike dobičke je ugodnejša oblika d.o.o., za manjše dobičke pa s.p.  Pri d.o.o. je obdavčitev fiksna ne glede na dobiček in v letu 2012 znaša 18 % (davek od dohodkov pravnih oseb), vendar pa je potrebno temu prišteti še 20 % davka na kapitalske dobičke (za 2012) v primeru, da si želimo izplačati dobiček kot družbenik podjetja. Ta davek plačamo ob izplačilu dividend (dobička).Samostojni podjetnik posameznik je obdavčen glede na višino dobička, ki ga ustvari, po dohodninski lestvici. Najnižja davčna stopnja pri s.p. je 16 % in velja do dobička v višini 7.840 €. Za dobiček nad omenjenim zneskom je potrebno plačati 27 % davek, naslednja stopnja pa je 41 % (podatki veljajo za leto 2012). Lestvica je progresivna, kar pomeni, da se s povečevanjem davčne osnove povečuje le obdavčitev zneska, ki preseže določeno stopnjo.
Odgovornost Pomembno je, koliko odgovornosti je posameznik pripravljen nositi, saj je s.p. absolutno odgovoren in odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družbenik v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom.
Plača Naslednja razlika prihaja pri izplačevanju plače – ta pri samostojnem podjetniku ni priznana kot strošek. Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, zato svoje plače ne more uveljavljati kot strošek.  V primeru d.o.o. se med stroške vključujejo vsi stroški, tudi plače direktorjev, katerih mesta običajno zasedajo družbeniki podjetja. Samostojni podjetniki so za razliko od direktorjev družb obremenjeni še za socialne prispevke, katerih višina je odvisna od njegovega dobička. Direktorji gospodarskih družb pa plačujejo socialne prispevke na podlagi svoje plače, ki je določena v pogodbi in kot taka ni v odvisnosti od dobička podjetja.
Prispevki Pri s.p. imamo tri možnosti plačevanja prispevkov. Prva možnost je plačevanje polnega zneska prispevkov za običajni s.p. DURS za vsak mesec objavi višino prispevkov za socialno varnost.  Druga možnost je plačevanje nižjih prispevkov, kar velja za tiste, ki so že zaposleni ali imajo status dijaka in študenta (popoldanski s.p.). Ta za tiste, ki so zaposleni za 40 ur ali več na teden, znaša okoli 37 evrov. Za tiste, ki so zaposleni za manj časa ter dijake in študente, pa znaša okoli 150 evrov na mesec.Tretja možnost je normirani s.p., kjer se vnaprej plačuje določeno stopnjo davka. Osnova davka se za razliko od običajnega s.p., kjer se ugotavlja na podlagi prihodkov, od katerih odštejemo stroške, ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov.
Pravno formalna oblika S.p. – samostojni podjetnik – je fizična oseba, ki opravlja dejavnost. D.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) pa je pravna oseba, ki prav tako opravlja neko dejavnost oziroma več dejavnosti.