Z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so občine na območju Spodnjega Podravja pooblastile ZRS Bistra Ptuj za izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012) ter njegovih podzakonskih aktov.

karta ptuj 300dpi1

Na območju Spodnjega Podravja ZRS Bistra Ptuj tako opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu ter kot koordinator regionalnih interesov na lokalni in nacionalni ravni predstavlja stalnega partnerja v dialogu med ministrstvi, vladnimi organizacijami, občinami, podjetji ter drugimi nacionalnimi in regionalnimi institucijami.

Kot regionalna institucija skrbimo za razvojno organizacijsko-tehnično in finančno podporo ter storitve, ki so potrebne za uspešno realizacijo idej in dolgoročen uspešen gospodarski, okoljski in socialni razvoj Spodnjega Podravja.

Z identifikacijo razvojnih problemov v Spodnjem Podravju skrbimo za njihovo rešitev ter preko priložnosti, ki jih ponuja okolje, skrbimo za kreiranje in implementacijo projektnih idej, ki prinašajo novo dodano vrednost.