V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na podlagi Sklepa o ustanovitvi »Razvojne regije Spodnje Podravje«, ki so ga sprejeli župani občin Spodnjega Podravja dne 01. 02. 2006, so župani občin Spodnjega Podravja 30. 05. 2006, sklenili Pogodbo o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje.

S podpisom pogodbe so ustanovili Območno razvojno partnerstvo Spodnje Podravje kot obliko interesnega povezovanja ter sodelovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin.

Z vzpostavitvijo območnega razvojnega partnerstva želijo podpisnice doseči naslednje cilje:

  • ohraniti in nadalje razvijati območje »Spodnje Podravje« kot funkcionalno zaključeno območje, ki temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, kulturni in zgodovinski povezanosti prebivalcev;
  • vzpostaviti primerno podporno okolje za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni na območju »Spodnje Podravje«;
  • v okviru javno-zasebnega partnerstva in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in način izvedbe skupnih projektov;
  • pravočasno izdelati območni razvojni program za območje »Spodnje Podravje«;
  • doseči hitrejšo in enakovredno obravnavo pri opredeljevanju razvojnih prioritet in vključevanju predlogov projektov v regionalni razvojni program regije;
  • povečati pripravljenost lokalnih nosilcev na območju za skupno sodelovanje in organizacijsko povezovanje.