Pripravite potrebne dokumente

  • osebni dokument zavezanca
  • podatki o zavarovancu (EMŠO, ime in priimek, državljanstvo, izobrazba)
  • priporočamo tudi pogodbo o zaposlitvi
2.korak

Na VEM točki za vas izpolnimo obrazec M-1 s podatki:

  • o podjetju in zavarovancu
  • o tipu zaposlitve (datum zaposlitve, št. delovnih ur, delovno mesto)
3.korak

Odgovor dobite od pristojnega Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.