SPOT logoti 2024

Seznam storitev točk SPOT in notarjev

Podjetniki lahko storitve opravite elektronsko na portalu SPOT, nekatere tudi na točkah SPOT in pri notarjih. 

Več: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/seznam-storitev-tock-spot-in-notarjev/

 

Brezplačne storitve SPOT točke za s.p.

klobuk2

Prijava za vpis samostojnega podjetnika

Registracija s.p.

izvijač in ključ

Sprememba samostojnega podjetnika

Sprememba imena, naslova, dejavnosti,…

vedro in čopič

Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS

Zaprtje s.p.

e beležka1

Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika

Obvezen postopek za vsa podjetja

škatla

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)

Obvezno pri prihodkih nad 25.000 €

srajca in očala

Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja(obrazec M1)

Ko zaposlujete

koledar

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)

Spremembe podatkov o zaposlenih

znamka

Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Pri odpuščanju in upokojitvi

tinta in pero

Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (M-DČ)

Zavarovanje za otroka

tablica

Sprememba podatkov o družinskih članih (M-DČ)

Spremembe

konj šah1

Odjava družinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (M-DČ)

Spremembe

žarnica

Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-1) za s.p.

Obvezno pred zaposlitvijo

kocke

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS)

Obvezno za obrtnike, ki opravljajo obrtno dejavnost