SPOT logoti 2024

Konzorcij partnerjev – podpornih podjetniških institucij: RRA Podravje – Maribor, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, ZRS Bistra Ptuj in RIC Slovenska Bistrica, smo dobili odobreno vlogo na Javnem razpisu za podjetniško podporno okolje 2023-25 za izvajanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja za obdobje 1. 11. 2023 – 31. 12. 2025.

V okviru SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje, za potencialne in obstoječe podjetnike nudimo naslednje celovite podporne storitve na podjetniški poti:

 • osnovno SPOT svetovanje: osnovno podjetniško svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, na točki SPOT Svetovanje, mobilno ali preko e-pošte.
 • usposabljanja in dogodki: ABC podjetništva, ABC plus podjetništva, dogodki za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (pravilniki, zakonodaja, pogoji, uredbe, računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov), dogodki s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje), dogodki na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks.
 • podjetniško mentoriranje: presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v Start-up konzorcij ter usmerjanje oz. pomoč podjetniku pri prototipiranju.

Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje, ki se nahaja v prostorih (RRA) Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor na Pobreški cesti 20 v Mariboru.

Svetovalci bodo na voljo na sedežu SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje (na sedežu RRA Podravje Maribor) v času uradnih ur:

Ponedeljek: 10.00 – 14.00

Torek: 10.00 – 14.00

Sreda: 13.00 – 17.00

Petek: 10.00 – 14.00.

V tem času bodo dosegljivi tudi na tel. št. 02 333 13 85 ter elektronskem naslovu: 

 

logo partnerji SPOT Podravje 2023

 

Ciljne skupine  – kakšne koristi lahko pričakujete od svetovanja na SPOT točki?


Ciljna skupina: MLADI (osnovnošolci, srednješolci)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov,
 • izvajanje informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti za osnovnošolce, dijake in študente na temo: ustvarjalnost, inovativnost, podjetništvo in uveljavljanje, podjetniške zamisli, poslovni načrt, konkurenca, dobiček, ustanovitev podjetja, timsko delo, ustvarjalnost, raziskava trga.


Ciljna skupina: POTENCIALNI PODJETNIKI

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov,
 • izvajanje informativno-promocijskih aktivnosti za potencialne podjetnike na teme: predstavitev javnih razpisov, državnih spodbud in drugih državnih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij,  razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov in usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov


Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (0-3 leta delovanja)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov
 • Izvajanje informativno-promocijskih delavnic za ciljno skupino delujočih podjetij od 0-3 leta delovanja na teme: predstavitev javnih razpisov, državnih spodbud in drugih državnih podpornih ukrepov za razvoj podjetništva
 • Osnovno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, varstvom intelektualne lastnine, uporabo različnih podpornih inštrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov


Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)

 • redno posredovanje informacijskih paketov do uporabnikov
 • Osnovno informativno svetovanje, ki je povezano s poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo različnih podpornih inštrumentov, varstvom intelektualne lastnine, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva
 • izvedba postopkov statusnih sprememb ali izbrisa gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov