POSLANSTVO ZRS Bistre Ptuj

»Ustvarjanje kreativnega raziskovalnega in razvojnega prostora med akademskim in gospodarskim okoljem«.


ZRS Bistra Ptuj kot DEL ZNANSTVENE ODLIČNOSTI

UniZnanje, tehnološke inovacije in izumi so temeljni vir za ohranitev, utrditev in izboljšanje konkurenčnih prednosti v domačem gospodarstvu. ZRS Bistra Ptuj je intenzivno vpeta v znastveno raziskovanje kot prvo od faz pri nastajanju tehnoloških sprememb, sledijo še ji raziskovalni razvoj, aplikativne raziskave in komercializacija.

V znanstveno-raziskovalnem (temeljnem in aplikativnem) delu se osredotočamo na sistematično pridobivanje oziroma ustvarjanje novega znanja tako na disciplinarnih kot interdisciplinarnih področjih, kjer gre za preplet in sinergijo med naravoslovjem in tehniko ter družboslovjem in humanistiko.

Temeljno raziskovanje izvajamo predvsem zaradi razvoja znanja v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Kemijskim inštitutom in ZRC SAZU. Rezultate temeljnega raziskovanja objavljamo v znanstvenih revijah (www.izum.si) in predstavljamo na konferencah.

Pri aplikativnem raziskovanju smo usmerjeni k specifičnim praktičnim ciljem in namenom. Skozi tovrstne raziskave razvijamo in uporabljamo nove metode, da bi raziskali v praksi uporabnega. Na aplikativnem raziskovanju sodelujemo z institucijami znanja (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Kemijski inštitut in ZRC SAZU) in uporabniki znanja (deležniki iz gospodarstva). Znanje, pridobljeno na podlagi aplikativnih raziskav, pogosto zaščitimo s patentom ali ga varujemo kot poslovno skrivnost.


ZRS Bistra Ptuj kot VEZNI ČLEN MED ZNANOSTJO IN GOSPODARSTVOM

V ZRS Bistra Ptuj se zavedamo, kako pomembna je podpora raziskovanju, znanosti in tehnologiji pri vzpostavljanju trajnostnega gospodarstva. Namreč uspeh sodelovanja tako na domačih kot mednarodnih trgih je povezan z veščino »znati izkoriščati« najmodernejša znanstvena spoznanja. Na tem mestu je ZRS Bistra Ptuj uspešna institucija v zadnjih 20-ih letih v vlogi povezovalnega člena med znanostjo in uporabniki znanja, t.j. gospodarstva:

  • povezovanje in prenos znanja iz univerz in inštitutov v gospodarstvo,
  • soustvarjanje razvojnih idej podjetij in prenos le-teh v raziskovalne institucije.