• svetovanje in pomoč pri pripravi prijav na javne razpise (nacionalni, regionalni, teritorialni, mednarodni …),
  • priprava, izvajanje in spremljanje projektov,
  • finančno, organizacijsko in vsebinsko vodenje in koordinacija projektov,
  • usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih sredstev,
  • svetovanje in izobraževanje,druge storitve
  • pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju,
  • opravljanje svetovanja in pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
  • svetovanje na področju inovacij in tehnološkega razvoja,
  • priprava analiz stanja in benchmarking,
  • priprava dokumentov identifikacije investicijskega projekta in investicijskih programov.