Eden od instrumentov znanstvene politike Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program izdatno prispeva k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin, predvsem pa h krepitvi raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih sposobnosti v podjetjih.

MladiŠtevilni raziskovalci so uspešno končali izobraževanje do znanstvenega naziva »doktor znanosti«.

Tudi v ZRS Bistra Ptuj uspešno izvajamo programe usposabljanja mladih kadrov. Tovrstni program izobraževanja je postal stalnica za potrebe tako lokalnega kot širšega okolja. V letih 2000 do 2015 je na ZRS Bistra Ptuj izobraževanje do znanstvenega naziva »doktor znanosti« uspešno končalo 13 mladih raziskovalcev, ki so se zaposlili v gospodarstvu ali v raziskovalnih institucijah. Več podrobnosti je dostopnih na spletni strani ARRS, Mladi raziskovalci.