1. korak

Pripravite potrebne dokumente

  • osebni dokument
  • davčna ali matična številka podjetja
2.korak

Preverite, ali vaša dejavnost sodi med dejavnosti, za opravljanje katerih potrebujete obrtno dovoljenje

Obrtne in obrti podobne dejavnosti.

3.korak

Na VEM točki za vas vložimo vlogo za Izdajo obrtnega dovoljenja s sledečimi podatki:

  • osnovni podatki podjetja
  • naslov za odgovor
  • dejavost družbe
  • izbrane dejavnosti in njihovi nosilci z ustrezno izobrazbo oz. usposobljenostjo
4.korak

Pristojna Območna obrtna zbornica vam bo poslala odgovor po pošti.