Danilo Čeh
mag.manag.,dipl.ekon.
direktor javnega zavoda
T: 02 748 02 51
E: 
doc. dr. Dušan Klinar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, mag. ekon.posl.ved
višji strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: 
dr. Klavdija Rižnar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 55
E: 
dr. Lidija Tušek
dr. kemijskih znanosti
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 59
E: 
mag. Mojca Šibila Drobnič
mag. znanosti državnih in evropskih študij
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 52
E: 
Ksenija Rakuša
dipl. ekonomistka
samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 54
E: 
Rosvita Bedrač
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 50
E: 
Julija Potisk
univ. dipl. geografinja
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 61
E: 
mag. Mirjana Nenad
mag. znanosti politologije
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 65
E:
Nataša Mršek
naravoslovno-matematični tehnik
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 49
E: 
Brigita Drevenšek
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 66
E: 
Blaž Kukec
univ. dipl. politolog
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: 
Robert Novak
dipl.org. menedž.
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 64
E: 
Zvonka Lazar Borak
univ. dipl. zgod.
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 56
E:
Tjaša Glažar
mag. ekon. in posl. ved
samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 62
E:  
Iztok Uhan
inž. kemijske tehnologije
samostojni strokovni sodelavec
T: 02 748 02 63
E: 
mag. Ksenija Vuk Kostanjevec
univ. dipl. inž. živilske tehnologije
višja razvojna sodelavka
T: 02 748 02 58
E:
Rok Vrban
mag. ekon. in posl. ved
samostojni strokovni sodelavec
T: 02 748 02 68
E: 
Maja Meglič
univ. dipl. sin. in pol.
višja strokovna sodelavka
T: 02 748 02 57
E:   
Tim Tetičkovič
mag. inž. kem. inž.
Mladi raziskovalec
T: /
E: