DIREKTOR

Stefan Celan ZRS Bistradoc. dr. Štefan ČelanBiografija: doc. dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj
Po rojstvu na Ptuju, 8. 12. 1957 je mladostna leta preživljal v Spuhlji. Na Ptuju je obiskoval osnovno šolo Toneta Žnidariča (danes Mladika), srednjo šolo pa na Tehniški kemijski šoli v Rušah. Kot študent ob delu je leta 1988 zaključil univerzitetni študij kemijske tehnologije na Univerzi v Mariboru. Leta 1990 je tu nadaljeval podiplomski študij kot mladi raziskovalec in asistent, leta 1993 tudi magistriral ter kasneje leta 1997 doktoriral.

Bogate delovne izkušnje si je v letih 1976–1989 pridobil v podjetjih Agis in v Savi Kranj. V razvojno-tehnološkem oddelku se je ves čas ukvarjal z razvojem novih izdelkov in tehnologij. Med njegove pomembne uspehe sodi razvoj farmacevtskega programa gumenotehničnih izdelkov.

Več >>

 

SODELAVCI

doc. dr. Štefan Čelan
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
direktor javnega zavoda
T: 02 748 02 51
E: 
doc. dr. Dušan Klinar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, mag. ekon.posl.ved
višji strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: 
dr. Klavdija Rižnar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 55
E: 
dr. Lidija Tušek
dr. kemijskih znanosti
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 59
E: 
mag. Mojca Šibila Drobnič
mag. znanosti državnih in evropskih študij
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 52
E: 
Ksenija Rakuša
dipl. ekonomistka
samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 54
E: 
Rosvita Bedrač
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 50
E: 
Jadranka Krajnc
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 57
E: 
Danilo Čeh
mag.manag.,dipl.ekon.
vodilni strokovni sodelavec
T: 02 748 02 68
E: 
Julija Potisk
univ. dipl. geografinja
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 61
E: 
mag. Mirjana Nenad
mag. znanosti politologije
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 65
E:
Nataša Mršek
naravoslovno-matematični tehnik
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 49
E: 
Blaž Kukec
univ. dipl. politolog
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: 
Robert Novak
dipl.org. menedž.
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 64
E: 
Brigita Drevenšek
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 66
E: 
Zvonka Lazar Borak
univ. dipl. zgod.
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 56
E:
Iztok Uhan
inž. kemijske tehnologije
samostojni strokovni sodelavec
T: 02 748 02 63
E: 
Tjaša Glažar
mag. ekon. in posl. ved
samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 62
E:  
Erik Mihelič
inž. magister inženir kemijskega inženirstva
mladi raziskovalec
T: 02 748 02 58
E: