Kaj in za koga dela Bistra?

REGIONALNA POLITIKA

 • Skrbimo za skladni regionalni razvoj.
 • Spodbujamo območno razvojno partnerstvo.
 • Pripravljamo razvojne lokalne in regionalne dokumente. 

RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE 

 • Nudimo partnerstvo za tehnološke rešitve.
 • Smo vezni člen pri povezovanju gospodarstva in znanosti.
 • Vzgajamo mlade za iskanje razvojnih idej. 

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 

 • Nudimo brezplačne postopke registracije podjetij.
 • Pomagamo pri pridobivanju virov za razvoj.
 • Organiziramo dogodke in spodbujamo mreženje.
 • Spodbujamo prenos znanja v gospodarstvo ter njegovo zaščito.
 • Izvajamo aktivnosti, ki navdušujejo mlade za podjetništvo in vključitev v Inkubator za mlade.
 • S pomočjo partnerjev pomagamo start-up podjetjem.
 • Pomagamo vlagateljem v Spodnjem Podravju z informacijami.

RAZVOJ TURIZMA V REGIJI 

 • Povezujemo turistične ponudnike za skupen nastop na trgu.
 • Vzpostavljamo trajnostni organizacijski model destinacije.
 • Ustvarjamo nove integralne turistične produkte destinacije. 

PROJEKTI V KORIST LOKALNEGA OKOLJA 

 • Povezujemo Spodnje Podravje z Evropo, sosednjimi državami in ostalimi  regijami  v Sloveniji.
 • Sodelujemo s sosednjimi mesti  in sorodnimi institucijami za skupen nastop na trgu.
 • Spodbujamo okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki.
 • Raziskujemo ekološke možnosti bio-tehnologij.
 • Raziskujemo uporabo obnovljivih virov energije in ozaveščamo o učinkoviti rabi energije.
 • Preučujemo inovativnost in ustvarjalnost podjetij.
 • Pomagamo malemu gospodarstvu do boljše konkurenčnosti. 
 • Sodelujemo pri ustvarjanju novih poklicev na področju regionalnega razvoja.