Postopek za pridobitev identifikacijske številke za DDV

1. korak

Pripravite potrebne dokumente

  • osebni dokument pooblaščene osebe
  • davčna številka podjetja
2.korak

Na VEM točki za vas vložimo Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, ki vsebuje:

  • osnovni podatki o podjetju
  • zastopanost (deleži) dejavnosti v podjetju
  • predvideni promet blaga in storitev v prihodnjih 12 mesecih
3.korak

Pristojni davčni urad vam bo v nekaj dnevih poslal odgovor po pošti.